Van Overtveldt verdedigt aanpak Nationale Bank

Van onze redacteur Bart Brinckman Brussel’Er is wel degelijk ingegrepen.’ Johan Van Overtveldt klonk gisteren erg stellig in de Kamer. Zonder het ingrijpen van de Nationale Bank zou de schade door het faillissement bij Optima Bank een flink stuk groter zijn uitgevallen. ‘Ik ben ervan overtuigd dat de Nationale Bank …

Bron: De Standaard

Er is wel degelijk ingegrepen.’ Johan Van Overtveldt klonk gisteren erg stellig in de Kamer. Zonder het ingrijpen van de Nationale Bank zou de schade door het faillissement bij Optima Bank een flink stuk groter zijn uitgevallen. ‘Ik ben ervan overtuigd dat de Nationale Bank een groter drama heeft voorkomen, en zonder de vastgestelde onregelmatigheden zou het ook een goede afloop hebben gekend.’

De minister benadrukte dat de Nationale Bank al vanaf 2014 eiste dat Optima haar bankactiviteiten zou afbouwen. De bankpoot bleek verlieslatend. De bank bouwde haar deposito’s af, van 700 miljoen euro naar 90 miljoen euro. ‘Toen een inspectie onregelmatigheden vaststelde – er werd geld onttrokken aan de bank – vroeg de Nationale Bank aan de Europese Centrale Bank om de banklicentie in te trekken. Nadien trok de FSMA ook de verzekeringslicentie in. De Nationale Bank ging dan na of Optima in staat was om de deposito’s terug te betalen. Het antwoord was neen.’

Van Overtveldt nam in zekere zin de verdediging van Optima-advocaat Dirk Van Gerven op zich. Die zetelt ook als voorzitter van de raad van toezicht van de FSMA, een instelling die allerlei financiële producten tegen het licht houdt. ‘De raad van toezicht bij de FSMA adviseert enkel rond regulering en wordt nooit betrokken bij individuele dossiers. Pas na onderzoek van het dossier kunnen we bepalen of we al dan niet moeten ingrijpen’, zei Van Overtveldt. In regeringskringen viel te horen dat Van Gerven volgens de geldende deontologische code niets fouts heeft gedaan, maar dat er zich in de beeldvorming een probleem stelt.

Kritische geluiden

Zowel de meerderheid – Luk Van Biesen (Open VLD) en Peter Dedecker (N-VA) – als de oppositie – Peter Vanvelthoven (SP.A) en Meyrem Almaci (Groen) – reageerde erg kritisch over de gang van zaken bij Optima. ‘Graaicultuur en belangenvermenging, ik had gehoopt dat ik deze woorden na de gebeurtenissen van 2008 nooit meer zou moeten uitspreken’, zei Almaci. Ze vroeg zich af hoe het kon dat hoofdaandeelhouder Piqueur – een man met een reputatie – nooit eerder werd verontrust.

Van Biesen en Dedecker stelden scherp op de verwevenheid tussen de bank en enkele (voormalige) politici. Daarbij viel ook de naam van SP.A-voorzitter John Crombez. Die bracht enkele jaren geleden als staatssecretaris voor Fraudebestrijding een bezoek aan Optima Bank. Hij werd er met alle egards ontvangen door partijgenoot en toenmalig ceo Luc Van den Bossche. De BBI onderzocht op dat moment of de bank zwart geld uit het buitenland aantrok zonder het eerst te laten regulariseren.

De kamerleden hopen dat de belastingbetaler zo weinig mogelijk bij de afwikkeling van het faillissement wordt betrokken. Er moet zo veel mogelijk geld bij de bank en haar aandeelhouders worden gerecupereerd.

Van Overtveldt beloofde het ­parlement alle medewerking bij het onderzoek naar de manier waarop de toezichthouders hebben gewerkt. Vanvelthoven wil zo snel mogelijk het rapport van de Nationale Bank inzien dat eind mei over Optima werd ­opgesteld.

Hallo SP.A?

De SP.A zit heel verveeld met de rol van voormalig socialistisch kopstuk Luc Van den Bossche, die jarenlang ceo was bij Optima Bank. ‘Een heel vervelend perceptieprobleem,’ zei voorzitter John Crombez gisteren in Villa Politica. ‘Maar wat kunnen we doen? Hij is al 13 jaar weg.’

Ook gewezen SP.A-senator Herman Verwilst maakte na zijn verplicht vertrek bij het failliet gegane Fortis het mooie weer bij Optima. Van de Gentse burgemeester Daniël Termont wordt dan weer gezegd dat hij goed bevriend is met Jeroen Piqueur. ‘Wie dingen fout heeft gedaan, moet op de blaren zitten’, zei Crombez. ‘Ik maak me zorgen over de impact op mijn partij, maar we moeten opletten. Er bestaat zoiets als een vermoeden van onschuld. Optima is een Gents bedrijf. De burgemeester hoort zijn bedrijven te kennen.’

De socialisten willen dat alles wordt uitgezocht, eventueel met de oprichting van een onderzoekscommissie.

Bart Brinckman ■