Douane verkoopt zelf illegale sigaretten door

De Belgische douane nam vorig jaar 262 miljoen sigaretten van bedenkelijke oorsprong in beslag. De overheid mag die illegale sigaretten gewoon doorverkopen. Luk Van Biesen (Open Vld) trekt aan de alarmbel. “Dit is een deontologisch probleem.” Dat schrijft De Standaard.

Bron: De Morgen

Sigaretten van onbekende merken als Email, Fest of Jing Ling overspoelen de Belgische markt. De zogenoemde ‘cheap whites’ zijn bestemd voor de zwarte markt. Er worden geen invoerrechten, accijnzen en btw op betaald. In 2013 nam de douane 31 miljoen van zulke sigaretten in beslag. Vorig jaar waren dat er al 262 miljoen.

Namaaksigaretten van grote merken worden vernietigd. Voor de cheap whites gelden echter andere regels. De douane heeft immers de mogelijkheid om die zelf door te verkopen. Als na controle blijkt dat de sigaretten geschikt zijn voor consumptie en de etikettering correct is, mogen ze op de binnenlandse markt verkocht worden.

Ook als niet aan alle voorwaarden voldaan is, kunnen de sigaretten worden doorverkocht. Voorwaarde is dan wel dat ze buiten Europa geëxporteerd moeten worden.

Deontologische code

“Ik vind het gek dat die illegale producten, gemaakt in obscure fabriekjes, die op een onwettelijke manier het land binnenkomen door de douane zelf verkocht worden”, zegt Van Biesen. “En dat terwijl de overheid miljoenen geeft aan campagnes tegen roken en aan Kom op tegen Kanker.” Van Biesen roept minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) op om een deontologische code te ontwikkelen voor alle overheidsdiensten over inbeslagnames en verbeurdverklaarde goederen.

Op het kabinet van Van Overtveldt reageert men dat de verkoop volledig wettelijk is. “De sigaretten worden ook eerst zorgvuldig getest om te zien of ze conform de normen zijn vooraleer ze te koop worden gesteld.”

De minister wil bekijken of een deontologische code mogelijk is. “Maar dan moeten we bijvoorbeeld wel in eerste instantie laten berekenen wat de budgettaire impact zou zijn, want die moet worden gecompenseerd.”