Wetsvoorstel: belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten

IMG_0075Gisteren werd het wetsvoorstel betreffende het belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten van Luk Van Biesen en de N-VA gestemd in de commissie financiën. Hierdoor zullen ook zelfstandigen die forfaitair belast worden kunnen genieten van een belastingkrediet, wat tot op heden wettelijk niet mogelijk is.

Momenteel zijn zelfstandigen die forfaitair belast worden (zelfstandigen beslissen zelf of ze hiervoor opteren) uitgesloten van het belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten. Wanneer een zelfstandige kiest om belast te worden op grond van zijn/haar reële inkomsten, heeft deze wel recht op het belastingkrediet.

Het gaat hier vooral om kleinere zelfstandigen, zoals bakkers, slagers, kappers, caféhouders en landbouwers die vallen onder een laag activiteitsinkomen dat ligt tussen de 4.960 euro en 21.520 euro (geïndexeerde bedragen aanslagjaar 2015). Deze zelfstandigen opteren vaak voor een forfaitaire bepaling van hun omzet, maar net hierdoor hebben ze geen recht op een belastingkrediet en worden ze uitgesloten van de mogelijkheid om tot maximaal 670 euro terug te krijgen van de fiscus.

Wat is nu een belastingkrediet? Wanneer een zelfstandige (of een gewone belasingplichtige) weinig of geen belastingen moet betalen, kan deze alsnog een belastingteruggave bekomen door bepaalde belastingverminderingen aan te geven (bv. kinderen ten laste). Hierdoor hebben deze zelfstandigen (of andere gewone belastingplichtige) de mogelijkheid om een belastingteruggave te bekomen, met een maximum tot 670 euro.

Een echte verantwoording waarom de forfaitaire belastingplichtigen niet kunnen genieten van het belastingkrediet is er niet. Minister Van Overtveldt verwees enkel naar de duidelijke verschillen tussen een heffing op de reële inkomsten en de toepassing van de forfaitaire heffingsgrondslagen.

Volgens Luk is dit een discriminatie tegenover deze zelfstandigen en diende dit dan ook rechtgezet te worden. Vaak weten de kleinere zelfstandigen ook niet dat ze dit belastingkrediet mislopen door te opteren voor de forfaitaire belasting.

Door het wetsvoorstel, dat gisteren werd aangenomen in de commissie, zullen ook de (kleinere) zelfstandigen die forfaitair belast worden, kunnen genieten van dit belastingkrediet tot max. 670 euro en dit vanaf aanslagjaar 2016.

Klik hier voor het wetsvoorstel.

Klik hier voor het amendement m.b.t. het wetsvoorstel.

Klik hier voor het advies van de Raad van State.

Klik hier voor het advies van het Rekenhof.

Klik hier voor de nota budgettaire impact.