Meer dan 264 leegstaande bedrijfsruimten in Vlaams-Brabant

img_3136Net voor het zomerreces heeft Luk, samen met zijn Vlaams collega volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe, Minister Joke Schauvliege gevraagd om cijfers te geven m.b.t. de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten in Vlaams-Brabant.

Uit het antwoord van de Minister blijkt dat er enkel en alleen al in Vlaams-Brabant, op 16 augustus 2016, meer dan 264 bedrijfspanden leegstonden. Er wordt hier dan nog geen rekening gehouden met de leegstaande en/of verwaarloosde huizen.

Deze leegstaande bedrijfsruimten en andere gebouwen zorgen voor een onderbenutting en verspilling van de open ruimte, daar deze gebouwen ruimte innemen die niet gebruikt wordt. Ruimte die de laatste jaren toch schaars is geworden in Vlaanderen.

Na enkele maanden beginnen deze gebouwen ook te verkommeren, trekken ze zwerfvuil en vandalisme aan en zorgen ze ook voor een negatieve spiraal in de omgeving.

De regering wil starters van een onderneming stimuleren om de stap te wagen als zelfstandige. Vaak gaan deze opzoek naar een geschikte ruimte, maar worden deze leegstaande panden niet eens bekeken. Hier moeten we de starters, maar ook anderen, meer stimuleren om ook deze panden te bekijken, zodat deze leegstaande bedrijfsgebouwen opnieuw een invulling krijgen.

Bekijk hier de vraag.

Bekijk hier het antwoord.

Bekijk hier de cijfers.