Politici kunnen ongestraft loze beloftes blijven doen

De kans is groot dat partijen zich ook in 2019 nog volop mogen bezondigen aan loze verkiezingsbeloftes. Vlak voor de stembusgang van 2014 keurden alle partijen nochtans een wet goed die het Planbureau belast met de objectieve berekening van alle partijprogramma’s, maar die wet lijkt onuitvoerbaar. Veel animo om dat recht te trekken, is er niet.

Bron: Het Nieuwsblad

Enkele dagen voor de verkiezingen van 2014 werd een nieuwe wet van kracht. Daarin staat dat alle partijen vanaf de volgende verkiezingen hun programma moeten laten controleren door het Federaal Planbureau. De ­bedoeling is om komaf te maken met de valse verkiezingsbeloftes die telkens weer opduiken. Het Planbureau moet nagaan wat voorstellen zullen kosten en welk effect ze zullen hebben.Alleen: nu blijkt dat die wet met spuug en paktouw aan elkaar hangt. “De wet moest per se worden gestemd en niemand wou zich ertegen kanten, maar nu zitten we ermee”, zegt N-VA-Kamerlid Inez De Coninck, voorzitter van de parlementaire werkgroep die zich over het vraagstuk buigt.

30 à 40 mensen nodig

Het probleem is dat de omvang van het werk zo groot is dat het Planbureau onmogelijk alles op tijd kan berekenen. Nederland heeft er al dertig jaar ervaring mee en heeft negentig mensen om het programma van een tiental partijen te berekenen. In ons land beschikt het Planbureau voorlopig over acht mensen. “Als de wet blijft zoals die nu is, moeten we dertig à veertig mensen bijkrijgen”, zegt een topman van het Planbureau.

Volgens een andere bron binnen het Planbureau is momenteel echter nog niets verloren. “De discussie zit vandaag bij het parlement. Dat moet nu maar eens oordelen hoeveel verkiezingsprogramma’s we tegen het licht moeten houden. Alleen die van de partijen die nu verkozenen hebben in het parlement, of van alle partijen die deelnemen aan de verkiezingen? Dat maakt een groot verschil in personeel.”

Het Planbureau blijft in elk geval zijn werk voortzetten. In de huidige voorbereidende fase volstaan de acht mensen die daarvoor zijn aangeworven. “Maar politiek beweegt er weinig.” “De goede wil is er bij iedereen wel, maar we gaan nu ook niet alle landsmiddelen ter beschikking stellen voor iets wat politiek bijzonder weinig resultaat heeft”, zegt Open VLD-Kamerlid Luk Van Biesen. En ook zijn N-VA-collega Inez De Coninck heeft zo haar twijfels: “Ons land is zo ingewikkeld. Ik ben sceptisch over de slaagkansen.” SP.A-Kamerlid Karin Temmerman blijft wel 100 procent achter het voornemen staan.