Belgische staat verkoopt deel aandelen BNP Paribas – Socialistische familie niet op één lijn

PS en sp.a zitten niet op dezelfde lijn over de afbouw van het staatsaandeel in BNP Paribas. Terwijl de Franstalige socialisten moord en brand schreeuwen over de verkoop van een kwart van de aandelen in overheidshanden die afgelopen nacht werd afgerond, vinden hun collega’s ten noorden van de taalgrens net dat de rest ook snel mag worden afgebouwd.

Bron: Belga

Zoals bekend kwam de regering overeen haar aandeel in de bank te laten dalen van 10,3 naar 7,8 procent. Die verkoop bracht 2,03 miljard euro op. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) kreeg donderdag in de Kamer vanuit acht fracties vragen over de deal. Hij had het over een “zeer gelukte operatie”, die goed is voor de afbouw van onze schuld, die het risico in de financiële sector doet dalen en waarbij he t divide nd dit jaar overeind blijft.

Opvallend was dat de socialistische fracties het onderling niet eens zijn. Ahmed Laaouej (PS) was niet te spreken over de operatie. Hij stelde dat de regering “putten heeft gemaakt” in de begroting en die nu probeert te vullen. Bovendien voorspelde hij dat de daling van de rentelasten nooit even groot zal zijn als de afname van het dividend. “Het ergste is dat we nog meer afhankelijk worden van de dictaten van de financiële markten en van buitenlandse staten”, aldus Laaouej. “Wat als men daar beslist banen te schrappen?”

Peter Vanvelthoven (sp.a) daarentegen zit op een tegenovergestelde golflengte. De rest van de aandelen hoeven wat hem betreft ook niet in handen van de overheid te blijven. “Het mag snel worden afgebouwd”, aldus Vanvelthoven. Hij pleitte ervoor zowel aan schuldafbouw als aan investeringen te doen. De minister herinnerde eraan dat de opbrengt volgens de Europese regels in eerste instantie naar schuldafbouw moet gaan, maar dat er op verschillende niveau discussies zijn over hoe binnen het budgettair kader publieke investeringen kunnen gebeuren. “Ik ben er van overtuigd dat deze operatie in die discussie zal helpen”, aldus Van Overtveldt.

Luk Van Biesen (Open Vld) reageerde ironiserend op de uitval van Laaouej. “Er is op 1 mei dit jaar een nieuw soort socialisme geboren. Leve de dividenden. Leve het kapitalisme”, aldus de Vlaamse liberaal. Johan Klaps (N-VA) stelde dat het geen kerntaak is van de overheid om bankier te spelen. Meyrem Almaci (Groen) vindt dat het de regering aan een visie ontbreekt om met haar strategisch belang om te gaan. Ze stelde zich ook vragen bij de twee bestuurders van ons land bij de bank. Ze verwees daarbij naar de berichtgeving dat BNP Paribas, UBS en RBS ervan worden verdacht dat ze de prijzen van Amerikaanse staatsobligaties zouden gemanipuleerd hebben.