Stijging zelfstandigen in bijberoep onderbouwt groeiend positief ondernemingsklimaat

IMG_4478Steeds meer loontrekkende en ambtenaren oefenen naast hun hoofdberoep ook nog een bijberoep uit. Zo waren er eind 2016 meer dan 40.000 loontrekkenden en 12.079 ambtenaren gekend met een bijberoep.

Het voordeel van zelfstandige in bijberoep is dat de BTW op de aankopen in mindering kan gebracht worden alsook het verlies dat een zelfstandige in bijberoep jaarlijks lijdt kan in mindering gebracht worden van de ‘normale belastbare inkomsten’ van de hoofdactiviteit. Zo waren er bij de loontrekkenden met een bijberoep 10.115 die een negatief inkomen hadden aangegeven in 2016. Voor ambtenaren met een bijberoep waren er dat 3.000.

Deze cijfers onderschrijven twee duidelijke wensen: enerzijds willen meer en meer mensen opnieuw zelfstandig werken en ondernemen, daarvoor is het bijberoep een opstap naar een hoofdberoep. Anderzijds willen tienduizenden mensen buiten de normale werkweek graag bijklussen en bijverdienen.

De antwoorden geven de regering en het Federaal Parlement de nodige zuurstof in het debat over flexibiliteit, arbeidsduur en flexi jobs.

Klik hier voor de vraag.

Klik hier voor het antwoord.