Bezoek van Annemie Turtelboom , Belgische vertegenwoordiger in de Europese Rekenkamer

Begin januari werd het jaarverslag van de Europese Rekenkamer voorgesteld in de kamercommisie Europese aangelegenheden. Als voorzitter van de subcommissie Rekenhof was Luk Van Biesen benieuwd naar de analyse.

De Europese Rekenkamer is de grote broer van het Belgische Rekenhof. Sinds meer dan tien jaar leidt Luk, als voorzitter, de werkzaamheden van de subcommissie Rekenhof in het Federaal Parlement. In de subcommissie Rekenhof worden de punctuele analyses van het Rekenhof en het jaarverslag besproken. Hierdoor controleert deze commissie de werkzaamheden van de ministers, kabinetten en de administratie. Op Europees niveau doet de Europese Rekenkamer een soortgelijke werking. Elke raadsheer voert een aantal controleopdrachten uit en maakt hiervan een rapport voor het Europees Parlement. Deze rapporten hebben ook een nationaal luik. Tijdens een onderhoud met Siegfried Bracke (Kamervoorzitter) en Annemie Turtelboom (vertegenwoordiger in de Europese Rekenkamer) besprak Luk een aantal punten die de samenwerking tussen het Belgisch Parlement en de Europese Rekenkamer kunnen verbeteren, naar analogie met de samenwerking tussen het Parlement en het Belgische Rekenhof.

Klik hier voor het verslag van de voorstelling van het jaarverslag.