Voorlopige Twaalfden in plaats van een echte Begroting en het gevolg voor het parlement

2018 werd een einde in mineur met het ontslag van onze regering. Dit ontslag heeft namelijk ook invloed op onze begroting. Luk legt het even voor u uit.

De ontslagnemende regering nam eind vorig jaar de vlucht vooruit in De Kamer door niet de goedgekeurde begroting ter stemming voor te leggen, maar wel een ontwerp van voorlopige twaalfden. Voorlopige twaalfden delen de begroting van vorig jaar in twaalf delen en machtigen de regering uitgaven te doen tot en met eind maart voor drie/twaalfden.

Er is ook wel een keerzijde aan dit verhaal. Al de flankerende maatregelen om tot deze begroting (die niet ter stemming werd gebracht) te komen zullen geen wet worden. Deze wetten moeten nu allemaal via wetsvoorstellen ingediend worden in De Kamer, die momenteel geen meerderheid meer heeft. Dit creëert dus een extra uitdaging voor de Parlementsleden. Ook de Koninklijke Besluiten kan de regering niet meer zonder goedkeuring van het Parlement realiseren.

Daarom diende Luk samen met collega Dirk Van Mechelen reeds een hele reeks van wetsvoorstellen in. Zo diende Luk een wetsvoorstel in dat het fiscaal luik van de zogenaamde arbeidsdeal behandeld. Dit wetsvoorstel staat volgende week op de agenda van de Kamercommissie Financiën. In tussentijd keurde de Kamercommissie Financiën ook al het wetsontwerp betreffende fiscale fraude goed, waar Luk maar liefst 32 amendementen indiende die mee ondertekend werden door collega’s van N-VA, MR en CD&V.

Klik hier voor het wetsvoorstel betreffende de fiscale bepalingen van de jobsdeal.