Geen extra openbare dotatie voor PVDA

De PVDA maakt geen aanspraak op de 1,6 miljoen euro aan openbare dotatie waarop de partij zelf meende recht te hebben. Dat heeft de Kamercommissie voor de Verkiezingsuitgaven dinsdag beslist. Diezelfde commissie besliste beroep aan te tekenen tegen het vonnis waarin de overheid werd veroordeeld tot het betalen van zowat 200.000 euro dotatie aan DéFI, maar zal het geld wel vrijgeven.

Bron: Knack

De discussie draait al een volledige legislatuur mee. De vraag is of PVDA, DéFI en de kleinere PP recht hebben op een deel variabele dotatie voor de stemmen die ze bij de Kamerverkiezingen van 2014 in Vlaanderen hebben gehaald of niet. De drie partijen hebben enkel Franstalige verkozenen. Voor de PVDA stond 1,6 miljoen euro op het spel, voor DéFI ging het om 183.000 euro. De rechtbank van eerste aanleg gaf DéFI onlangs gelijk en veroordeelde de staat tot het betalen van 183.000 euro plus interesten, alles samen zowat 200.000 euro.

PVDA trok niet naar de Belgische rechter, maar voelde zich gesterkt door het vonnis om ook zijn dotatie op te eisen. In de bevoegde commissie kwam het dinsdag alweer tot een discussie, waarbij vooral N-VA en Open Vld van geen wijken wilden weten.

Het kwam uiteindelijk tot een reeks stemmingen, waar ook vier experten van de commissie aan deelnemen. Zo besliste de commissie Kamervoorzitter Siegfried Bracke te adviseren beroep aan te tekenen tegen het vonnis over DéFI. Dat gebeurde met 8 stemmen voor van N-VA, Open Vld en drie experten, 7 stemmen tegen van PS, sp.a, cdH, MR en een expert en 1 onthouding van CD&V. Toch zal de dotatie worden vrijgegeven. Het beroep werkt immers niet opschortend.

De toekenning van de dotatie aan PVDA werd verworpen met 7 stemmen tegen 5. PS, sp.a, CD&V en cdH waren voor de toekenning, maar N-VA, Open Vld en 2 experten stemden tegen. MR en 2 experten onthielden zich. Ook de dotatie voor PP werd weggestemd. Daar waren 4 stemmen voor de dotatie, 7 tegen en 5 onthoudingen. In het geval van PVDA was de centrale vraag of PVDA+ en PTB-GO!, de namen waaronder de partij in 2014 in respectievelijk Vlaanderen en Wallonië naar de kiezer stapte, als één en dezelfde partij kon worden beschouwd.

Luk Van Biesen (Open Vld) herhaalde dat dit niet zo was, maar volgens Raoul Hedebouw (PVDA) was dat wel degelijk zo. Dat de partij geen nationaal nummer had om in beide landsdelen op te komen, kwam doordat ze toen geen verkozenen had, waardoor dat gewoon technisch onmogelijk was, voerde hij aan.

Omdat de beide voorstellen in commissie werden verworpen, hebben PVDA en PP geen herkansing in de plenaire Kamer. De situatie blijft immers ongewijzigd, legde Kamervoorzitter Bracke uit. PVDA en DéFI hadden vorig jaar overigens al aangekondigd naar de Raad van Europa te stappen over het geschil.