Klimaatwet verhit de gemoederen in de Kamer

Open VLD, N-VA en CD&V pikken het niet dat de groenen hen in de hoek zetten van de klimaatnegationisten. “Wij willen liever over concrete maatregelen debatteren dan over een symbooldossier”. Voor het oog van de klimaatbetogers op de tribune van de Kamercommissie grondwet verwijt Open VLD de partijen die een grondwetswijziging willen dat ze het “authentiek engagement van de jongeren misbruiken voor politieke recuperatie”.

Bron: Het Nieuwsblad

De Kamercommissie voor de Herziening van de Grondwet heeft met een gewone meerderheid van Groen, Ecolo, PS, SP.A, CDH en MR gestemd om artikel 7 bis van de grondwet te wijzigen en een samenwerking over het klimaatbeleid tussen de verschillende overheden te verankeren. In de tribune kregen ze de steun van klimaatbetogers als Anuna De Wever en Nic Balthazar. Maar de voorstanders slaagden er niet in om het standpunt te wijzigen van Open VLD, CD&V en N-VA. Daardoor gaat het voorstel donderdag, wanneer in de plenaire vergadering een tweederdemeerderheid nodig is, hoogstwaarschijnlijk terug naar af.

De indieners van het voorstel, Jean-Marc Nollet (Ecolo) en Meyrem Almaci (Groen), richtten hun pijlen vooral op CD&V en Open VLD en trachtten hun bezwaren van tafel te vegen. Dat een grondwetswijziging geen concrete maatregelen bevat die de klimaatopwarming tegenhoudt, doet volgens hen niet ter zake. “Omdat een grondwet daar niet voor dient. Deze wijziging dient ervoor om te zorgen dat we nu een grondwettelijke stok achter de deur krijgen zodat de regeringen in de volgende legislatuur, hoe de meerderheid er ook mag uitzien, eindelijk wél concrete maatregelen zullen nemen, in plaats van met vier ministers naar een klimaattop te trekken en daar uiteindelijk niet te stemmen”, aldus Almaci.

Volgens de tegenstanders gaat de hele bespreking over de klimaatwet, die al maanden aansleept, over een “symbooldossier” dat bovendien de poort opent voor een systeem waarbij rechters –“activistische rechters”, dixit Bert Wollants (N-VA)- bepalen wat de politiek nog mag beslissen. “Gelijk wie zal naar de rechtbank kunnen trekken om elke beleidsbeslissing aan te klagen”, zegt Luk Van Biesen (Open VLD). “Alles zal moeten wijken voor het klimaat. Klimaatpolitiek wordt in handen gegeven van rechters en technocraten.” Volgens CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten heeft de politiek de opdracht om concrete wetten te stemmen, “geen soft law waarvan de rechters niet weten wat ze er moeten mee aanvangen”.

Van Biesen verweet de groenen nog “authentiek engagement van de jongeren te misbruiken voor politieke recuperatie en “dat ze liever samengaan met de vrienden van Stalin en Mao in plaats van een blauw-groene as te zoeken. Jullie hebben de voorbije weken geen enkele ernstige poging gedaan om naar onze voorstellen voor concrete maatregelen te luisteren. Jullie duwen ons liever in de hoek van de klimaatnegationisten.”

Hannes Cattebeke ■