Klimaatwet: Kamercommissie keurt aanpassing Grondwet goed

De aanpassing van Artikel 7bis is aangenomen met een meerderheid van de Kamerleden in de Commissie Herziening Grondwet. Toch is de goedkeuring meer dan waarschijnlijk slechts een slag in het water. CD&V en Open VLD zullen de voorstanders donderdag niet aan de nodige tweederdemeerderheid helpen.

Bron: Knack

In een druk bijgewoonde commissievergadering heeft de meerderheid van de aanwezige Kamerleden vóór de aanpassing van de Grondwet gestemd. De Franstalige oppositiepartijen stemden samen met SP.A, Groen en MR voor, waardoor er negen voor-stemmen waren, en acht tegen.

Het gaat meer bepaald om Artikel 7bis. Die passage zou aangevuld worden met een paragraaf waardoor een bijzondere klimaatwet grondwettelijk zou zijn. De paragraaf werd ingediend door onder andere Groen-voorzitter Meyrem Almaci, die de Vlaamse meerderheidspartijen CD&V en Open VLD ‘vijf minuten politieke moed’vroeg om de herziening mee goed te keuren.

De oproep van Almaci viel echter op een koude steen. Zo vergeleek Open VLD-Kamerlid Luk Van Biesen de klimaatwet met een ‘communautaire grendel’en een’de facto veto van de Franstalige minderheid’ op het vlak van klimaatbeleid. Hij sneerde ook naar Groen en SP.A, ‘de Vlaamse partijen die een hypotheek willen leggen op de Vlaamse economie’. Van Biesen laakte ook de overeenstemming tussen Groen en PVDA, ‘de erfgenamen van Mao en Stalin’. ‘Tot zover de blauw-groene as’, sneerde hij.

CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten nam de grondwetswijziging ook op de korrel en pleitte voor samenwerkingsakkoorden tussen de verschillende overheden. ‘Als we een symbooldiscussie voeren, zetten we de boel voor jaren vast’, verklaarde Verherstraeten, die zei uit ervaring te spreken.

Toch is de goedkeuring, die verliep in bijzijn van Anuna De Wever en andere klimaatactivisten, een slag in het water. Op donderdag moet de herziening nog goedgekeurd worden door een tweederdemeerderheid in de plenaire vergadering. Die meerderheid is er niet, want onder de tegenstanders bevinden zich N-VA, CD&V en Open VLD.

De stemming van dinsdag in de commissie behoefde enkel een gewone meerderheid. De aanpassing zal dus naar alle waarschijnlijkheid niet verder springen dan die eerste horde.

Tex Van & Redacteur Knack ■