PVDA dient motie in Kamer in voor stemming over dotatie

De PVDA gaat donderdag in de Kamer met een ordemotie vragen dat de voltallige plenaire vergadering zich uitspreekt over haar erkenning als nationale partij en de daaraan gekoppelde dotatie.De partij zegt in een mededeling dat ze de ordemotie indient omdat Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) weigert de zaak voor te leggen aan de voltallige Kamer.

Bron: Knack

‘Nochtans is er een parlementaire meerderheid die de PVDA wel erkent als nationale partij en zijn ook de juridische diensten van het parlement al sinds 2015 die mening toegedaan’, klinkt het.

1,6 miljoen euro

De Kamercommissie voor de Verkiezingsuitgaven besliste dinsdag nog dat de PVDA geen aanspraak maakt op de 1,6 miljoen euro aan openbare dotatie waarop de partij zelf meent recht te hebben. De discussie draait al een volledige legislatuur mee. De vraag is of PVDA – en bij uitbreiding DéFI en de kleinere PP – recht hebben op een deel variabele dotatie voor de stemmen die ze bij de Kamerverkiezingen van 2014 in Vlaanderen hebben gehaald of niet. De drie partijen hebben enkel Franstalige verkozenen. Voor de PVDA stond 1,6 miljoen euro op het spel, voor DéFI ging het om 183.000 euro.

De rechtbank van eerste aanleg gaf DéFI onlangs gelijk en veroordeelde de staat tot het betalen van 183.000 euro plus interesten, alles samen zowat 200.000 euro. PVDA trok niet naar de Belgische rechter, maar voelt zich gesterkt door het vonnis om ook zijn dotatie op te eisen.

In de bevoegde commissie kwam het dinsdag tot een discussie, waarbij vooral N-VA en Open VLD van geen wijken wilden weten. In het geval van PVDA was de centrale vraag of PVDA+ en PTB-GO!, de namen waaronder de partij in 2014 in respectievelijk Vlaanderen en Wallonië naar de kiezer stapte, als één en dezelfde partij kon worden beschouwd.

Luk Van Biesen (Open VLD) herhaalde dat dit niet zo was, maar volgens Raoul Hedebouw (PVDA) was dat wel degelijk zo. Dat de partij geen nationaal nummer had om in beide landsdelen op te komen, kwam doordat ze toen geen verkozenen had, waardoor dat gewoon technisch onmogelijk was, voerde hij aan.

Ordemotie

‘De N-VA en Open VLD weigeren al vijf jaar om onze volledige dotatie goed te keuren,’zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens donderdag in een persbericht.’Het gaat om 1,6 miljoen euro. Ter vergelijking: diezelfde vijf jaar heeft de N-VA 70 miljoen euro dotatie gekregen. De establishmentspartijen misbruiken hun macht om te verhinderen dat de PVDA doorbreekt.

‘Wij zullen vandaag een uitzonderlijke ordemotie voorleggen om het voltallige parlement zich te laten uitspreken.’