GEEN BTW MEER OP SCHENKING MIDDELEN AAN DE MEEST BEHOEFTIGEN

Samen met MR-collega Sybille de Coster werkte Luk aan een wetsvoorstel dat ervoor moet zorgen dat mensen die het minder goed hebben in onze maatschappij het toch iets beter krijgen. Het wetsvoorstel werd unaniem goedgekeurd tijdens de laatste plenaire vergadering in april.

Het wetsvoorstel strekt ertoe geen BTW te heffen op de voorraadoverschotten van nieuwe goederen die het leven van mensen in grote bestaansonzekerheid kunnen verbeteren, wanneer bedrijven die goederen kosteloos aanbieden aan sociale organisaties die de meest behoeftigen bijstaan. Tot 2014 moesten Belgische bedrijven die voor de meest behoeftigen voedingsmiddelen schonken, op die goederen BTW betalen. Voor voedingsmiddelen werd de BTW toen reeds afgevoerd. Nu breiden we dit uit ook voor niet-voedingsmiddelen.

“Dit was noodzakelijk! Nieuwe producten werden vernietigd omdat het te duur was om deze te schenken aan de organisaties en het goedkoper was om ze te vernietigen. Door ons wetsvoorstel kunnen ook deze bedrijven mee werken aan een beter/aangenamer leven voor de meest behoeftigen” aldus Luk.

Klik hier voor het wetsvoorstel.