VERLAGING BTW- TARIEF DIGITALE PUBLICATIES VAN 21% naar 6%

Tijdens de maand april diende Luk, samen met Dirk Van Mechelen en MR, een wetsvoorstel in dat zowel in de Kamercommissie financiën als in de plenaire vergadering werd goedgekeurd. Het wetsvoorstel werkt een anomalie in de BTW-wetgeving weg.

Momenteel geldt inzake BTW enkel een verlaagd tarief van 6% (respectievelijk 0%) voor bepaalde gedrukte publicaties. Om rekening te houden met de toenemende digitalisering van de perssector en om een neutrale BTW-handeling te garanderen, breidt dit wetsvoorstel de toepassing van deze verlaagde BTW-tarieven uit van gedrukte tot digitale publicaties.

Luk: “Dit is een belangrijke modificatie die de digitale publicaties eindelijk op gelijke BTW-voet stelt met de gedrukte publicaties. De Kamer steunde mijn voorstel quasi unaniem”.

Klik hier voor het wetsvoorstel.