GEEN PENALISATIE MEER VOOR TE LAGE BEZOLDIGING ZAAKVOERDERS

Ingevolge de hervorming van de vennootschapsbelasting werd het voor de kmo’s geldende fiscaal gunsttarief verlaagd.

Ook de voorwaarden werden gewijzigd om hiervoor in aanmerking te komen. De hervorming voorziet niet alleen in een verhoging van het bedrag van de bezoldiging van ten minste één bedrijfsleider, maar er geldt voortaan ook een sanctie wanneer niet aan die voorwaarden wordt voldaan. Deze sanctie werd reeds verlaagd van 10 % naar 5 % onder druk van een tussenkomst van Luk in het halfrond. Op de valreep werd deze penalisatie volledig weggewerkt en retroactief vanaf 1 januari 2018.

“Ik ben ontzettend blij dat zaakvoerders niet meer extra belast worden omdat zij geen bezoldiging konden opnemen. Voor dergelijke vennootschappen betekende dit een belasting van 2.250,00 euro per jaar. Dit was onrecht en is nu retroactief en definitief van de baan” aldus Luk.

De Kamer nam het voorstel dat Luk samen met PS-collega Laaouej indiende aan, enkel de sp.a zag dit niet zitten.

Klik hier voor de volledige tekst.