Geen nieuwe of verhoogde vermogens(winst)belasting tijdens begrotingsbesprekingen

In de Kamercommissie Financiën starten de begrotingsbesprekingen de tweede week van juni, maar voor Luk is het nu al duidelijk dat er geen enkele opening is voor een vermogens(winst)belasting.

De regering legt momenteel de laatste hand aan de begrotingscontrole, die dan besproken zal worden in de Kamer begin juni. Eerder deze maand waarschuwde de Europese Commissie reeds dat ons land opnieuw in de buurt komt van de drempel van 3 procent en dat er te weinig structurele maatregelen worden getroffen.

Het huidige tekort op de begroting van dit jaar bedraagt nog altijd 2,8 procent. Tijdens de Kamercommissie Financiën zullen de bijkomende maatregelen die de regering zal nemen om de begroting in evenwicht te krijgen, besproken worden. Maar voor Luk is nu al duidelijk dat één bepaalde maatregel niet aan de orde is, namelijk de vermogens(winst)belasting.

Nochtans heeft de regering reeds een aantal maatregelen genomen, waardoor er een enorme groei was aan jobs en ook het loonbriefje viel voor iedereen beter uit begin dit jaar. En voor de zelfstandigen werden er maatregelen genomen om het ondernemen meer aan te moedigen. Bovenop deze maatregelen zullen er dus nog andere maatregelen genomen moeten worden.

We moeten wel in het achterhoofd houden dat bepaalde structurele hervormingen, zoals in de pensioenen, pas op termijn geld in het laatje zullen brengen. Natuurlijk helpen deze ons momenteel niet met de huidige begroting, maar finaal hebben we deze hervormingen wel nodig om het doel van de regering, namelijk een begroting in evenwicht tegen 2018, te bereiken. Ook de Tax-shift stimuleert de economie en zal begrotingsresultaat opleveren, maar de recente aanslagen en terreur drukken dan weer op de groei.

De roep naar meer rechtvaardige belastingen door het sociaal middenveld wordt vaak verkeerdelijk omgezet in een nieuwe bijdrage op de winst uit vermogen. Alsof deze vandaag nog niet belast zouden zijn. Niets is minder waar. De huidige belastingen op vermogens liggen reeds op 27%. In bijlage kunt u een overzicht vinden van de bestaande vermogensbelastingen. Deze zouden ruim moeten volstaan.

Klik hier voor het overzicht.