Enkele cijfergegevens

IMG_4469In zijn parlementaire vragen durft Luk al wel eens naar bepaalde cijfergegevens vragen. Deze geven vaak een betere kijk op bepaalde dossiers. Wat kosten bepaalde gebouwen in onderhoud en herstelling aan de overheid? Hoeveel bedraagt de botscan van minderjarie asielzoekers? Hieronder kunt u de antwoorden terugvinden.

 

Kostprijs gebouwen door de Regie der Gebouwen

De federale overheid heeft een aantal gebouwen (onder andere musea, waaronder de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten) in eigendom en dient hiervoor het onderhoud, herstellingen en dergelijke te bekostigen. Naast de gewone onderhoudskosten en de kosten door slijtage en ouderdom, zijn er ook vaak kosten voor het herstellen van daden van vandalisme. Onder vandalisme valt onder meer graffiti, gebroken ruiten, opzettelijke beschadigingen door gedetineerden in gevangenissen, beschadiging van lokalen en gevels, beschadigingen door krakers, diefstallen, enz.

Uit het antwoord van de Minister blijkt dat er in 2015 een 3.501 interventies nodig waren voor herstellings- en onderhoudswerken. De totale kostprijs van deze interventies liep op tot 6.450.443,10 euro. Dit is wel een daling tegenover 2014, toen waren er nog 4.956 interventies nodig, goed voor 9.694.975,11 euro.

Van al de herstellingswerken in 2015 waren er 32 gevallen die geen betrekking hebben op slijtage, maar op vandalisme. In 2014 waren dit nog 35 gevallen. De herstellingskost voor het herstellen van de schade door vandalisme bedroeg in 2015 meer dan 45.575,56 euro. Voor 2014 was dit nog meer dan 72.685,74 euro.

Naar aanleiding van deze schade door vandalisme, werden er door de Regie der Gebouwen reeds een aantal maatregelen genomen, o.a. het dichttimmeren van deuren en ramen met houten panelen, plaatsing van camera’s, afscherming van celramen met persroosters, beveiliging van toegangen, enz.

Voor Luk toont de daling van het aantal interventies en dus ook de kostprijs aan dat de genomen maatregelen effectief zijn. Maar bijkomende maatregelen zijn nodig om de totale kostprijs te verminderen.

Minister Jambon bevestigde in zijn antwoord dat er inderdaad bijkomende maatregelen nodig zijn. Zo stelde de Minister voor om inbraakwerende beglazing te plaatsen die veel moeilijker te breken valt, maar vooral het toezicht moet verscherpt worden via controlerondes door veiligheidsagenten. Maar daar is natuurlijk een kostenplaatje aan verbonden.

Belangrijk in dit dossier is dat er zeker een kosten/baten plaatje wordt gemaakt, want voor bepaalde gebouwen, zoals het Justitiepaleis, dreigen de kosten voor de beveiliging tegen vandalisme namelijk hoger op te lopen dan de baten

Klik hier voor de vraag en hier het volledige antwoord.

 

Botscans

Vaak komen asielzoekers toe in België zonder papieren, zonder familie, … Wanneer jongere asielzoekers zich dan aanbieden bij de overheidsinstanties, hebben deze vaak geen documentatie/papieren. Hierdoor is het voor onze overheidsdiensten niet altijd evident om na te gaan wie nu werkelijk minderjarig is en dus onder het statuut van “niet begeleide minderjarige vreemdeling” valt. Dit statuut zorgt voor een aangepaste begeleiding van de minderjarige om hun traumatische herinneringen te kunnen plaatsen. Spijtig genoeg zijn er ook meerderjarigen die op een niet correcte manier gebruik willen maken dit statuut..

Daarom kunnen de overheidsdiensten, wanneer er twijfel bestaat, een botscan uitvoeren om meer duidelijkheid te krijgen. Dit gebeurt pas nadat de bevoegde diensten twijfelen aan de leeftijd die een persoon opgeeft. Het fysieke uiterlijk, de analyse van de documenten of de verklaringen die de persoon aflegt kunnen ertoe leiden dat er wordt gevraagd een botscan uit te voeren.

De kostprijs van een botscan is verschillend van ziekenhuis tot ziekenhuis. Zo betaal je in het UZ Gent 146,24 euro voor een botscan, terwijl deze in het UZ Antwerpen 188,77 euro kost. In totaal werd er voor 125.198,72 euro in 2014 en voor 56.198,98 euro in 2015 aan botscans uitgevoerd.

In totaal werd er in 2014 en 2015 voor meer dan 181.397,70 euro uitgegeven aan botscans.

Klik hier voor de vraag en hier het volledige antwoord.