DeMens.Nu behoudt volledige subsidie in 2017

IMG_5163 kopie2222Tijdens de plenaire vergadering in de Kamer vorige week vroeg Luk om uitleg aan Minister Koen Geens m.b.t. de subsidies van de georganiseerde vrijzinnigheid, welke in de begrotingsaanpassing verlaagd waren met 31,2% (714.000 euro) en dit zonder enige aanleiding. Samen met de meerderheidspartijen werd  een amendement ingediend om te zorgen zodat DeMens.Nu ook dit jaar de middelen zal krijgen waar ze recht op heeft.

In onze Grondwet staat dat de erkende erediensten en levensbeschouwingen recht hebben op financiële steun. In de begrotingsaanpassing van 2017 worden de toelagen voor de Centrale Vrijzinnige Raad, beter bekend als DeMens.Nu, dit jaar met 31,2% verminderd.

Voor iedereen kwam deze vermindering aan als een verrassing, te meer omdat er geen reden werd aangegeven waarom de subsidies verlaagd waren. Tevens heeft de georganiseerde vrijzinnigheid dit budget nodig om zijn engagementen, die ze dit jaar zijn aangegaan, te verwezenlijken.

Uit het antwoord van bevoegd Minister Geens kon Luk afleiden dat er aan een aantal administratieve voorwaarden niet voldaan werd. Er bestaat inderdaad een litige tussen de inspectie Financiën, FOD Justitie en de centrale vrijzinnige raad betreffende de uitgaven vanaf 2012 tot heden. Dit zijn uitgaven die volgens de administratie niet met de werkingsmiddelen dienden betaald te worden. Het betreft o.a. de ziekteverzekering voor het personeel. Dit geschil bestaat nu reeds jaren en sinds enkele maanden is het windstil. Plots meende de Minister van Justitie het probleem op te lossen door eenzijdig de werkingsmiddelen aan te passen in de begroting. Dit was echter zonder rekening te houden met het waakzaam oog van Luk. Zolang er geen uitspraak is ten gronde, en die is er duidelijk niet, mogen de werkingsmiddelen niet aangepast worden. Een amendement trekt deze situatie nu opnieuw recht.

Op Paaszaterdag verklaarde onze voorzitter, Gwendolyn Rutten, zich voorstander van de afschaffing van de subsidies aan de erediensten en laïciteit. Luk steunt deze visie. Geen geldelijke steun is duidelijk en beklemtoont de scheiding van Kerk en Staat. Op termijn moet de Grondwet aangepast worden. Luk zal er daarom voor zorgen dat dit Grondwetsartikel voor herziening verklaard zal worden aan het einde van deze legislatuur. Tot dan, moet echter het spel eerlijk gespeeld worden en moeten wij de erediensten en de laïciteit hun geldelijke steun verlenen zoals grondwettelijk bepaald.

Klik hier voor vraag en antwoord.