Voor u gelezen: “VVPR ‘bis’: ook verlaagde RV bij uitkering gereserveerde winst”

merken-fiscoloog kopieIn sommige situaties kan een wet op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Zo was de tekst van de wet m.b.t. de VVPR-regeling niet altijd even helder. Uit het artikel “VVPR ‘bis’: ook verlaagde RV bij uitkering gereserveerde winst” (Fiscoloog mei 2017) blijkt dat een parlementaire vraag van Luk hier meer duidelijkheid biedt.

In 2013 voerde de wetgever een nieuwe VVPR-regeling in voor KMO-dividenden (VVPR: Verlaagde voorheffing/précompte déduit). De regeling houdt in dat de roerende voorheffing, onder bepaalde voorwaarden, wordt verminderd wat de dividenden betreft die KMO-vennootschappen uitreiken met betrekking tot ‘nieuwe’ aandelen op naam die zijn uitgereikt naar aanleiding van ‘nieuwe inbrengen in geld’ gedaan vanaf 1 juli 2013.

Met de wet op zich is/was er geen probleem, maar wel met het verschil in interpretatie van deze wet. Zo waren de Nederlandse versie en de Franse versie van deze wet niet op mekaar afgestemd, waardoor de Franstalige versie een meer soepelere interpretatie toeliet.

Om deze onduidelijkheid op te helderen vroeg Luk tijdens de Kamercommissie Financiën (via een parlementaire vraag) om de enige juiste interpretatie van deze wet mee te delen. In deze casus hakte Minister Van Overtveldt de knoop door in het voordeel van een soepele interpretatie van de wettekst.

Klik hier voor het artikel.

Klik hier voor de vraag en het antwoord.