Van Biesen: “Geen btw op weggeschonken goederen voor sociale organisaties”

Op voorraadoverschotten van nieuwe goederen zal geen btw meer worden geheven. Dat is beslist in de Kamercommissie Financiën en Begroting. “De nieuwe goederen kunnen voor mensen die het moeilijk hebben een verbetering betekenen. Bedrijven met overschotten van hygiënische middelen zoals zeep, kledij, speelgoed… kunnen dit nu schenken aan sociale organisaties zonder daar btw te moeten op betalen”, zegt liberaal Kamerlid Luk Biesen.

Bron: Open Vld

Dit wetsvoorstel schrapt de btw-heffing op voorraadoverschotten van nieuwe goederen die het leven van mensen in grote bestaansonzekerheid kunnen verbeteren wanneer bedrijven die goederen kosteloos aanbieden aan sociale organisaties die hulp bieden aan kansengroepen. “Voorheen waren bedrijven 21% btw verschuldigd, met deze maatregel vervalt dit. De niet-voedingsmiddelen werden door die heffing vaak vernietigd terwijl ze perfect bruikbaar zijn en mensen met weinig bestaansmiddelen hier vaak erg gebaat bij zijn”, zegt Van Biesen.

Daarnaast zijn er ook heel wat bedrijven die zich aangetrokken worden voelen door het ‘duurzaam ondernemen’ en verspilling willen tegengaan. Belangrijk om te vermelden, is dat deze niet-heffing van btw niet geldt voor kapitaalgoederen zoals grote meubelstukken, auto’s, grasmachines enzovoort. “De vernietiging van onverkochte, courant geconsumeerde niet-voedingsmiddelen moet worden tegengaan. Ook veel bedrijven zijn hier vragende partij. Het zou zonde zijn om bruikbare goederen zoals schoolboeken, zeep, kledij… te gaan vernietigen terwijl mensen met weinig middelen hier mee kunnen geholpen worden. Met dit wetsvoorstel komen we tegemoet aan de vraag van vele organisaties uit het sociale middenveld”, besluit Van Biesen.