Kransneerlegging 11 november

10730862_10205180469449250_5882527831206328821_nOp 11 november herdenken we het einde van de Eerste Wereldoorlog, wat dit jaar exact 100 jaar geleden is. Naar aanleiding van deze verjaardag werd er in Kraainem een expositie gehouden over de Eerste Wereldoorlog.

Op 11 november heeft ook Open Vld zijn eer betoond aan het Vredesmonument door een bloemenkrans neer te leggen. Op deze manier wil Open Vld zijn respect tonen voor al diegenen die gevochten hebben tijdens de eerste en de tweede wereldoorlog.

Deze traditie mag niet verloren gaan. Zo worden jongeren herinnerd aan de zinloosheid en het geweld van de wereldoorlogen. Het belang van deze wereldoorlogen is enorm en tot op heden heerst er nog altijd vrede. Door deze traditie hopen wij dat de jongere generatie de vrede die er nu heerst niet als ‘normaal’ beschouwd, maar beseft dat dit een enorme inspanning gevraagd heeft.

Heisa rond Schepen Thierry Vandenplas

Eind oktober deed schepen van Sport in Kraainem, dhr. Thierry Vandenplas, uitspraken over de negatie van gaskamers tijdens de tweede wereldoorlog. Zo verklaarde hij het volgende: “Les chambres à gaz, c’est du bidon”. Hierop werd er op 27 oktober een bijzonder college gehouden, waarbij het ontslag van de schepen gevraagd werd. In het bestuur is er geen plaats voor personen die zich niet bewust zijn van het kwetsende van hun daden en van de diepte van de littekens die zij nalaten door hun woorden.

Dhr. Thierry Vandenplas weigerde echter om ontslag te nemen als schepen. Daarop ontnam het gemeentecollege hem zijn bevoegdheden en werd door OPEN tijdens de volgende gemeenteraad gevraagd aan dhr. Vandenplas zijn conclusies te trekken en zijn ontslag te nemen als schepen uit het college en als raadslid uit de gemeenteraad. Zijn beslissing stond echter vast en er kwam geen ontslag van de schepen, enkel verontschuldigende woorden achteraf op sociale netwerken en televisie, die niets veranderen aan het feit dat zijn uitspraken ongepast waren.

Door deze houding discrediteert hij niet enkel zichzelf, maar de hele Kraainemse bevolking. Voor OPEN is er maar één oplossing: hij moet ontslag nemen. De gemeenteraad heeft zijn besluit overgemaakt aan de hogere overheid. De Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en de Gouverneur van Vlaams Brabant moeten de druk opvoeren en zijn ontslag regelen.

Het is onbegrijpelijk dat iemand schepen blijft (zonder bevoegdheden) die en de nationale wetten én de beslissingen van de gemeenteraad weigert te respecteren.

Beleidsverklaring van de Minister van Financiën en Begroting

De afgelopen drie weken werden in de kamer, tijdens de commissie Financiën en Begroting, de beleidsverklaringen voorgelegd door de bevoegde Minister. Tijdens deze commissie had ik de mogelijkheid de Minister te ondervragen m.b.t. zijn beleid voor de komende vijf jaar.

Het beleid van de regering houdt vooral in dat er meer jobs moeten gecreëerd worden en dat België terug internationale aantrek moet krijgen, om zodoende de competitiviteit van de Belgische economie te vergroten. De regering zal zelf ook een bijdrage doen door de werkingskosten van de federale overheid te verlagen. Elke euro die de regering ontvangt dient teruggeven te worden aan de burger of het concurrentievermogen.

Ikzelf pleit sinds de vorige legislatuur onophoudelijk voor meer transparantie. Enkel zo kan je het vertrouwen van de burgers in de regering terugwinnen en herstellen. De regering zal meer transparantie bieden, maar zal ook meer vertrouwen geven aan de burgers, door o.a. de 309%-monsterboetes te verlagen naar redelijke tarieven van 50 à 100%. De belasting op de liquidatiebonus voor KMO’s wordt naar beneden aangepast waardoor men opnieuw de mogelijkheid krijgt om aan 10% belast te worden,… .

Zelf heb ik de Minister gevraagd naar de bevriezing van de indexering van bepaalde fiscale uitgaven, o.a. het pensioensparen, aangezien dit retroactief in werking zal treden vanaf inkomstenjaar 2014 (aanslagjaar 2015). Dit is echter niet zo evident, aangezien bepaalde burgers reeds de geïndexeerde bedragen gespaard of volstort hebben, maar niet het volledige bedrag kunnen inbrengen bij de belastingvermindering.

Commentaar Rekenhof

Stemrecht

IMG_5672In België is elke Belg verplicht te gaan stemmen bij de nationale en lokale verkiezingen, de zogenoemde opkomstplicht. Zo bent ook u op 25 mei 2014 gaan stemmen. Zowel op Europees, Vlaams als Federaal niveau heeft u een nieuw parlement gekozen. Burgers die verzaken aan de opkomstplicht worden hiervoor gesanctioneerd met een financiële boete. Met de laatste verkiezingen werden er 851.278 onthoudingen geregistreerd (iets meer dan 10% van de geregistreerde kiezers).

Ikzelf ben geen voorstander van de opkomstplicht en zou dit graag gewijzigd zien. De opkomstplicht is echter vastgelegd in de grondwet. Maar doordat de grondwetsartikelen, die bepalen dat er een opkomstplicht is, niet herzien kunnen worden gedurende de periode van 5 jaar (de huidige legislatuur) is het niet mogelijk dit aan te passen.

Samen met mijn collega kamerlid, Nele Lijnen, heb ik wel een voorstel klaarliggen om dit aan te pakken, zodat personen die niet gaan stemmen, niet meer gesanctioneerd kunnen worden. Dit kan eenvoudig door de bestaande sancties op te heffen voor diegenen die niet voldoen aan de opkomstplicht. Hierdoor kunnen er geen sancties opgelegd worden en kan je de facto spreken van een stemrecht i.p.v. een opkomstplicht.

Belgen moeten zelf kunnen beslissen of ze willen gaan stemmen.

Bekijk het wetsvoorstel

Giften hogescholen moeten fiscaal aftrekbaar zijn

Door de komende besparingen zowel op Vlaams als Federaal niveau, groeide er steeds meer onrust bij de hogescholen, zij gingen dan ook op zoek naar andere geldbronnen.

Begin dit jaar heb ik daarom een wetsvoorstel ingediend dat de ongelijkheid tussen een hogeschool en een universiteit, met betrekking tot de fiscale behandeling van giften, ongedaan moet maken. De hogescholen worden traditioneel minder met onderzoek vereenzelvigd dan de universiteiten. Toch doen ze zogeheten praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, goed voor 14 miljoen euro overheidsfinanciering. Het grootste deel van het onderzoek gebeurt in samenwerking met bedrijven (vaak KMO’s), maar een deel ook met de social profit, zoals een project rond mantelzorg aan de Hogeschool Gent.

Voor de universiteiten zijn giften, schenkingen en legaten vandaag al een serieuze bron van inkomsten. En dat gaat nog steeds in stijgende lijn. In 2011 ontvingen alle Vlaamse universiteiten samen 17,7 miljoen euro. Dat was een vervijfvoudiging in vijf jaar tijd.

Momenteel kan enkel een universiteit genieten van een belastingvoordeel bij het ontvangen van een gift. Dit is achterhaald, aangezien zowel de universiteiten als de hogescholen decretaal verplicht wetenschappelijk onderzoek verrichten. Het is logisch dat alle onderwijsinstellingen gelijke toegang krijgen tot financieringsbronnen.

Door dit belastingvoordeel ook toe te kennen aan hogescholen, kan dit een ander zicht geven op de financiën van een hogeschool. Maar dit zal nooit de volledige besparing – die de Vlaamse Overheid moet doorvoeren – dekken. Het is tevens nooit de bedoeling geweest hogescholen minder overheidsgeld toe te bedelen door dit bijkomend belastingvoordeel.

Bekijk het wetsvoorstel