Over en uit voor politicus-regelaar Geert Versnick

De exit wenkt voor de Gentse liberaal Geert Versnick. Open VLD heeft schoon genoeg van ’s mans strapatsen. ‘Met al die lucratieve posten creëerde hij zijn eigen rijk.’ In 2018 is er geen verkiesbare plaats meer voor hem.

Bron: De Standaard

Lees Meer >>

Regie der Gebouwen betaalt in twee jaar meer dan 16 miljoen voor onderhoud en herstellingen gebouwen

IMG_4422De federale overheid heeft een aantal gebouwen (onder andere musea, waaronder de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten) in eigendom en dient hiervoor het onderhoud, herstellingen en dergelijke te bekostigen. Naast de gewone onderhoudskosten en de kosten door slijtage en ouderdom, zijn er ook vaak kosten voor het herstellen van daden van vandalisme. “Onder vandalisme valt onder meer graffiti, gebroken ruiten, opzettelijke beschadigingen door gedetineerden in gevangenissen, beschadiging van lokalen en gevels, beschadigingen door krakers, diefstallen, enz.” aldus Luk Van Biesen die Minister Jambon hierover interpelleerde.

Lees Meer >>

Lesgevers met voorkennis

Niet alleen politici hebben bijbaantjes. Practicali, een organisatie die cursussen over fiscaliteit organiseert, is eigendom van ambtenaren bij de FOD Financiën. En kabinetsleden van minister van Financiën Johan Van Overtveldt treden graag op als betaalde gastsprekers. Dat roept deontologische vragen op.
Bron: Knack

Tijd dringt om kiesprogramma’s na te rekenen

Het Planbureau moet tegen de federale verkiezingen van 2019 de kostprijs van de partij- programma’s berekenen. Als daar niet snel duidelijkheid over komt, is dat niet meer haalbaar.

Bron: De Tijd 

Lees Meer >>

Van Biesen blikt terug op 2016

FullSizeRenderIn zijn speech tijdens de nieuwjaarsreceptie van Open VLD in Wemmel keek parlementslid Luk Van Biesen terug op het bewogen jaar 2016. “Na de aanslagen op onze luchthaven, de Brexit, Trump en dergelijke, moeten we blijven opkomen voor gelijkheid en vrijheid, maar ook voor ons gevoel van veiligheid. We mogen ons daardoor niet laten terugduwen en blijven strijden voor onze waarden en vrijheid”, zegt Van Biesen.

Bron: Het Nieuwsblad

Lijsttrekker

Schermafbeelding 2017-02-15 om 09.06.29

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Deze Week

Zo vaccineren we onze democratie tegen de politieke affairitis’

Het lijkt jammer genoeg eigen aan de (Belgische?) politiek dat het enkel actie onderneemt nadat het potje is overgekookt’, schrijven Brieuc Van Damme en Laurent Hanseeuw van de Vrijdaggroep. ‘De vraag die ons interesseert is of we met Publipart en de recente politieke schandalen het kookpunt bereikt hebben, of het nog een paar affaires zal vergen vooraleer onze beleidsmakers beslissen structureel iets aan de deontologische gebreken van ons politiek systeem te doen?’

Bron: Knack

Lees Meer >>

BLOG: Mister Scrooge is in the house

Politiek is een hondenstiel. Dat is niet nieuw. Maar de laatste maanden wordt er toch op een bijzondere wijze aan de poten van onze zetels gezaagd. Het startte enkele jaren geleden met de beperking van de vergoeding, daarna de pensioenleeftijd, daarna de inperking van additionele kleine voordelen en nu heeft men het over de cumulregeling. ‘Men’ staat hier voor ‘God weet wie’, de moraalridder.

Lees Meer >>

PVDA wacht nog steeds op dotatie

Voor de vijfde keer op rij heeft de Kamercommissie Verkiezingsuitgaven geen beslissing genomen over de dotatie van de PVDA, waardoor de partij een bedrag van 353.000 euro per jaar door de neus geboord ziet.

Bron: De Standaard

Lees Meer >>

“Rechtse partijen willen voorkomen dat partijen in beide kanten van het land opkomen”

Meerderheid vindt andermaal redenen om dossier rond dotaties PVDA en DéFI uit te stellen

De Kamercomissie Verkiezingsuitgaven heeft andermaal de beslissing uitgesteld over de vraag of de dotatie voor PVDA en DéFI ook rekening moet houden met de stemmen die beide partijen hebben gekregen in Vlaanderen, waar ze geen zetel konden bemachtigen. Op vraag van Luk Van Biesen (Open Vld) en Inez De Coninck (N-VA) werd beslist te wachten tot een wetsvoorstel klaar is zodat er in de toekomst geen onduidelijkheid meer is. PVDA en DéFI zouden dan ook met terugwerkende kracht hun bijkomende dotatie ontvangen.

Bron: De Morgen 

Lees Meer >>