Tuur Van den Bergh sterkste in Hippodroomclassic in Sterrebeek

20496556_1721929817817228_65520901_nMet Tuur Van den Bergh verdiende niemand meer de bloemen voor de eerste Hippodroomclassic in Sterrebeek.

Bron: Het Laatste Nieuws

Lees Meer >>

“Hij moet en zal voorwaarden naleven”

“Ik zal het Brusselse Justitiehuis aanmanen om grondig te controleren dat Muhammed Aytekin, de doodrijder van Merel De Prins uit Eppegem, zich aan zijn opgelegde voorwaarden houdt.” Dat heeft justitieminister Koen Geens gisteren aan burgemeester Bart Coopman gezegd. Die laatste had een onderhoud gevraagd nadat bekend raakte dat Aytekin wegens medische redenen
tijdelijk vrij is onder voorwaarden.

Bron: Het Laatste Nieuws

Lees Meer >>

“Laten we dit rechtzetten”

België heeft de fiscale gunstmaatregel voor voetbalclubs wel degelijk niet aangegeven bij Europa. “Maar een gelijkaardige regeling voor wetenschappers kreeg wel Europese goedkeuring”, wordt beklemtoond. Alvast Open VLD pleit ervoor om de zaak nu alsnog met Europa te regelen, “zodat onze clubs niet langer in onzekerheid moeten leven.” Die dreigen in het slechtste geval immers 400 miljoen euro te moeten terugbetalen.

Bron: Het Nieuwsblad

Lees Meer >>

Politiek wil fiscale regels voetbalclubs dan toch voorleggen aan Europa

‘Waarom we deze fiscale regelgeving niet hebben aangemeld? We hadden net een gelijkaardige regeling uitgewerkt voor wetenschappers en Europa had die goedgekeurd’, zegt Open VLD-parlementslid Luk Van Biesen, die in 2008 mee aan de basis lag van de fiscale gunstmaatregel voor voetbalclubs (DS 26/7). In de Europese wandelgangen was gisteren echter te horen dat ons land wel degelijk dat initiatief moest nemen en dat er daar mogelijk gevolgen aan vasthangen.

Bron: De Standaard

Lees Meer >>

Burgemeester Zemst eist scherp toezicht op doodrijder Merel De Prins

Burgemeester Bart Coopman (CD&V) van Zemst heeft er vandaag tijdens een bezoek bij Justitieminister Koen Geens (CD&V) op aangedrongen dat de bevoegde diensten er scherp op toezien dat de 22-jarige Muhammed Aytekin “geen misbruik maakt van de omstandigheden om zijn verdere gevangenisstraf te ontlopen”. Coopman schreef in die zin ook een brief aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

Lees Meer >>

Premier Michel oogst felle kritiek met ‘symbooltaks’

De regering overweegt een jaarlijkse taks op de effectenrekening als alternatief voor een meerwaardebelasting. Noch de banken, noch de beleggers weten het plan te smaken. Ook fiscaal experten zijn niet mals: ‘Zwanger van de symboliek, maar totaal ondoordacht.’

Bron: De Morgen

Lees Meer >>

Commissie Panama Papers – Werkzaamheden parlementaire commissie worden verlengd tot het najaar

De werkzaamheden van de Kamercommissie Panama Papers, opgesplitst in een bijzondere commissie en een onderzoekscommissie, worden over de zomer getild. De bedoeling is nu om het mandaat van zowel de onderzoekscommissie als de bijzondere commissie te verlengen tot 30 oktober, bevestigen verschillende bronnen.

Bron: Metro Time 

Lees Meer >>

“GELIJKE BELASTINGVRIJE SOM VOOR ELK KIND”

Open Vld Kamerlid Luk Van Biesen steunde tijdens het vragenuurtje het voorstel van de minister van Financiën om de belastingvrije som die ouders krijgen per kind gelijk te stellen. “Wij vinden ons in de filosofie dat elk kind gelijk moet behandeld worden, in het kindergeld, maar ook in onze fiscaliteit. We vragen wel bijzondere aandacht voor alleenstaande ouders.”

Lees Meer >>

N-VA wil gelijke fiscale aftrek voor elk kind

De N-VA wil net zoals bij de Vlaamse kinderbijslag een gelijke fiscale behandeling voor elk kind. Bij CD&V is er weinig animo voor het voorstel. Open VLD steunt het wel.

Bron: De Tijd 

Lees Meer >>

Ook Open Vld wil zelfde belastingvrije som voor elk kind ten laste

Het gelijkstellen van de belastingvrije som voor elk kind ten laste wordt wel degelijk besproken bij de begrotingsonderhandelingen. Dat bevestigt Luk Van Biesen (Open VLD) in reactie op het voorstel van minister Johan Van Overtveldt (N-VA). Open VLD-minister Alexander De Croo had zelf al een soortgelijk voorstel voorbereid.

Bron: De Standaard

Lees Meer >>