In de kijker – MV in plenaire: Geld ECB moet in reële economie terecht komen

IMG_6087Tijdens de plenaire vergadering van 22 januari jl. heb ik Minister van Financiën, Van Overtveldt, ondervraagd over de monetaire cashinjectie van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB besloot om 60 miljard euro per maand – en dit tot september 2016 – te injecteren in Europa. Het Belgisch aandeel bedraagt 3,5 %. Dit betekent een overname door de ECB deels via de Nationale Bank van België van circa 40 miljard euro aan overheidsobligaties van beleggers.

Dit beleid heeft zijn voor- en nadelen. De minister van Financiën uitte al zijn bezorgdheid over de effecten op het spaargeld wanneer de inflatie stijgt en de rente daalt. Maar dat zal het spaargeld ook in beweging brengen. Daarnaast zal de goedkopere euro de export doen stijgen en worden investeringen aangemoedigd door de lage rentes.

Eén ding is duidelijk: als we de groeicijfers in Europa bekijken, is het glashelder dat we nood hebben aan extra investeringen en groeistimulansen. Het investeringsplan-Juncker kan daarbij helpen, de operatie van de ECB eveneens, op voorwaarde dat het geld vlot doorstroomt naar de reële economie. We moeten daarenboven ook overheidsinvesteringen in groeisectoren en cruciale infrastructuur begrotingstechnisch mogelijk maken.

De economie heeft geen nood heeft aan onzekerheid, angst en wantrouwen. Die ondergraven alleen maar toekomstige groei. Elke communicatie over de effecten van het monetair beleid is dan ook wel te overwegen. De twijfels die minister Van Overtveldt uitte, dragen niet bij tot het vertrouwen.

Het is noodzakelijk dat we onze schouders zetten onder alle maatregelen die de groei en investeringen kunnen bevorderen. Het geld dat de ECB beschikbaar stelt aan België moet in de reële economie terecht komen!

Over de concrete uitwerking van deze maatregel organiseert de kamercommissie Financiën een hoorzitting met de gouverneur van de Nationale Bank eind februari. Hierbij staat de vraag die ik stelde in de Kamer “hoe garanderen dat het geld in de reële economie terecht komt en niet gestockeerd wordt bij de banken?” centraal.

Bekijk hier de tussenkomst

Wetsvoorstel in de kijker: bijkomende uitzondering voor roerende inkomsten voor gemeentelijke en provinciale activiteiten

Samen met mijn collega volksvertegenwoordiger Frank Wilryckx heb ik een wetsvoorstel ingediend m.b.t. bepaalde inkomsten die gemeenten ontvangen en welke sinds 2011 beschouwd worden als roerende inkomsten en als dusdanig ook belast worden.

Gemeenten en provincies zijn aan de rechtspersonenbelasting onderworpen (art. 220, 1° WIB 92). Dit houdt in dat zij uitsluitend belastbaar zijn enerzijds op het kadastraal inkomen van hun onroerende goederen en anderzijds op hun inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen.

Elke gemeente en provincie organiseert doorgaans activiteiten als overheidstaak (o.a. de jaarlijkse markt of kermis). Om een deel van de gemaakte kosten te vergoeden worden er soms inkomsten gevraagd door de gemeente/provincie (o.a. standgelden voor de jaarlijkse markten, standgelden van kermissen, e.d.).

Bovenvermelde inkomsten werden in het verleden niet beschouwd als roerende inkomsten en aldus ook niet belast in de rechtspersonenbelasting. Maar sinds 2011 worden inkomsten uit standgelden voor markten, kermissen, e.d. door de fiscale administratie beschouwd als roerende inkomsten. Ook het verlenen van concessies wordt door de fiscus als een roerend inkomen beschouwd. Het gevolg is dat tientallen gemeenten intussen controles hebben gekregen, met de vraag om op die inkomsten voortaan roerende voorheffing te betalen. Andere gemeenten bleven tot nu toe buiten schot.

Gemeentelijke inkomsten die al decennia lang bestaan, blijken nu onderworpen te zijn aan de roerende voorheffing. De inning van de roerende voorheffing door de federale overheid bij activiteiten is bijgevolg problematisch en arbitrair. Enkele Vlaamse gemeenten kregen controle… andere controlekantoren doen geen enkele controle.

Om deze problematiek aan te passen is er een wetswijziging nodig, welke door ons wetsvoorstel ook behandeld zal worden en verholpen zal worden. In ons wetsvoorstel vragen wij namelijk een nieuwe uitzondering toe te voegen aan de lijst van inkomsten die aan de roerende voorheffing onderworpen zijn. Ons voorstel zal ertoe leiden dat de lokale overheden niet meer belastbaar zullen zijn voor o.a. de standgelden die zij innen bij markten, kermissen e.d.

Dit voorstel kreeg de steun van de CD&V fractie en werd reeds ingeleid in de kamercommissie Financiën. Ook de Minister gaf reeds een gunstig advies.

Bekijk hier het wetsvoorstel

Afscheid na 32 jaar van Kraainemse gemeentepolitiek

IMG_6397_2Op 27 januari heb ik voor de laatste keer de gemeenteraad van Kraainem bijgewoond als gemeenteraadslid. Na 32 jaar lid van de gemeenteraad, waarvan 26 jaar als raadslid en zes jaar als schepen, werd het tijd om de fakkel door te geven aan een jongere generatie.

Op 10 oktober 1982 begon mijn politieke carrière in de gemeente en werd ik verkozen op de lijst van Kraainem-Samen. In 1998 werd ik verkozen tot schepen in opvolging van de heer Georges Van Begin. Ongetwijfeld de mooiste periode van mijn lokale politieke loopbaan. Zo dichtbij de mensen, zo nauw verbonden met de verenigingen, zoveel mogelijkheden om iets concreet te realiseren ten bate van de gemeenschap. In 2004 werd ik verkozen als volksvertegenwoordiger in het Federaal Parlement en heb ik mijn mandaat als schepen met veel overtuiging doorgegeven aan de onlangs overleden Louis Hereng. De op één hand te tellen functies weggelegd voor Nederlandstaligen, optimaal verdelen was de insteek.

Louis Hereng was de laatste Vlaamse schepen in Kraainem. Samen met hem hervormde ik de Vlaamse lijst Kraainem-Samen tot de pluralistische lijst OPEN, een samenwerking waarbij éénheid onder de Vlamingen en samenwerking met gematigde Franstaligen en Europeanen centraal stonden.

In mijn periode als lid van de gemeenteraad heb ik diverse projecten kunnen verwezenlijken, welke tot op vandaag nog steeds geapprecieerd worden door de Vlamingen en waar ik zelf enorm trots op ben.

Zo heb ik ervoor gezorgd dat het cultureel centrum De Lijsterbes zijn ontplooiing kreeg, de Nederlandstalige gemeenteschool werd uitgebouwd, de Nederlandstalige bibliotheek werd opgericht, de Nederlandstalige muziekschool bestaat en de Cultuurraad kreeg opnieuw dynamische leiding. Verder heb ik gevochten voor het behouden van tradities door o.a. het uitwerken van de vernieuwde carnavalstoet en wielerwedstrijden zoals de ” Trofee Luk Van Biesen “.

Ook voor de jeugd heb ik geprobeerd te zorgen. De speelpleinwerking bereikte haar hoogtepunt, de Chiro kreeg mooie lokalen en het jeugdhuis De Villa werd de ‘place to be’ voor de Kraainemse jeugd. In deze verenigingen staan mijn zoon Ward en mijn dochters Nele, Sil en Lore in voor de leiding.

Voor de allerkleinsten werd een heus Kinderdagverblijf opgericht waar dagelijks 28 ukjes hun plaats vinden in een volledig nieuw complex.

Het huidig parlementair werk als woordvoerder van financiën, begroting en grondwet – dat veel tijd opslorpt – maakt het moeilijk om alle lokale vergaderingen mee te maken. In mijn 32 jaar miste ik slechts driemaal de gemeenteraad en dit wou ik ook zo houden. Verder is het tijd om de fakkel door te geven aan de jongere generatie. Dit geeft hen de mogelijkheid zich in te werken in de gemeente en geeft ook kansen voor een andere visie. Dit kan enkel de gemeente ten goede komen en ik heb alle vertrouwen in mijn opvolger, Luc Timmermans.

Ikzelf zal nog altijd actief blijven binnen de gemeente en waar nodig de Kraainemse gemeenschap mee dragen.

Tenslotte wens ik iedereen te bedanken voor de 32 jaar vol vertrouwen en steun en aan de Franstaligen zeg ik op zijn Belgisch ‘Ceci n’est pas un vaarwel. J’ai réussi que Kraainem reste en Flandre et je surveillera ‘.

Open VLD wil voordelen co-ouderschap uitbreiden

Open VLD-kamerleden Carina Van Cauter en Luk Van Biesen willen ook gescheiden ouders met meerderjarige kinderen de kans geven om de belastingvrijstelling voor kinderen ten laste te verdelen.

Bron: De Standaard

Lees Meer >>

Ontvangst Griekse Ambassadeur

IMG_6550Vandaag mocht Luk Van Biesen​ – als voorzitter van de interparlementaire Unie Griekenland – dhr. Chalastanis, Ambassadeur van Griekenland, ontvangen voor een lunch, dit samen met andere leden van IPU (o.a. Sabien Lahaye Battheu​). Tijdens het gesprek werd duidelijk dat Griekenland bijzondere aandacht vraagt alsook bijzondere ondersteuning naar de toekomst toe.

Belgisch goud blijft in Londen

De Nationale Bank ontkent dat ze van plan is goud uit Londen te repatriëren naar België. Repatriëring zou te veel kosten, zegt gouverneur Luc Coene aan De Tijd.

Bron: De Tijd

Lees Meer >>

EN FLANDRE

Il existe une amitié solide entre Hervé Jamar et Patrick Dewaele (Open Vld), ancien président de la Chambre et actuel bourgmestre de Tongres. «Nous faisons souvent campagne ensemble. Il m’accompagne sur le marché de Hannut et je le rejoins à celui de Tongres.» Hervé Jamar est en excellents termes avec Karel De Gucht , Luc Van Biesenainsi qu’avec Rik Daems , «un homme cultivé dont j’apprécie particulièrement l’humour au second degré» et, bien sûr, Guy Verhofstadt . «Il a été un très grand Premier ministre. Il m’a influencé à maints égards.» Au CD&V, il a appris à connaître Kris Peeters — «il a une force de travail extraordinaire et une parfaite maîtrise de ses dossiers» — et Koen Geens . Au sp.a, son meilleur relais est assurément Peter Vanvelthoven , l’actuel bourgmestre de Lommel. L’un et l’autre avaient été désignés secrétaires d’Etat en même temps. Cela crée des liens. Du côté de la N-VA, son principal interlocuteur est aujourd’hui Johan Van Overtveldt , le ministre des Finances.

Bron: Trends

Europese Commissie opent onderzoek naar Belgische rulings

De Europese Commissie heeft vandaag (3 februari) bekendgemaakt een onderzoek te openen naar de zogenaamde excess profit rulings die België heeft afgesloten met multinationals. Die zouden filialen van multinationals een oneerlijk voordeel geven tegenover andere bedrijven in België en dat is in strijd met de competitieregels.

Bron: Mondiaal Nieuws 

Lees Meer >>

‘Als dit niet meer mag, zullen we iets anders moeten bedenken’

De Europese Commissie bekijkt of het Belgische belastingregime voor internationale bedrijven door de beugel kan. Zoniet dreigt een miljardenboete.
Bron: De Standaard

Lees Meer >>