Giften hogescholen moeten fiscaal aftrekbaar zijn

Door de komende besparingen zowel op Vlaams als Federaal niveau, groeide er steeds meer onrust bij de hogescholen, zij gingen dan ook op zoek naar andere geldbronnen.

Begin dit jaar heb ik daarom een wetsvoorstel ingediend dat de ongelijkheid tussen een hogeschool en een universiteit, met betrekking tot de fiscale behandeling van giften, ongedaan moet maken. De hogescholen worden traditioneel minder met onderzoek vereenzelvigd dan de universiteiten. Toch doen ze zogeheten praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, goed voor 14 miljoen euro overheidsfinanciering. Het grootste deel van het onderzoek gebeurt in samenwerking met bedrijven (vaak KMO’s), maar een deel ook met de social profit, zoals een project rond mantelzorg aan de Hogeschool Gent.

Voor de universiteiten zijn giften, schenkingen en legaten vandaag al een serieuze bron van inkomsten. En dat gaat nog steeds in stijgende lijn. In 2011 ontvingen alle Vlaamse universiteiten samen 17,7 miljoen euro. Dat was een vervijfvoudiging in vijf jaar tijd.

Momenteel kan enkel een universiteit genieten van een belastingvoordeel bij het ontvangen van een gift. Dit is achterhaald, aangezien zowel de universiteiten als de hogescholen decretaal verplicht wetenschappelijk onderzoek verrichten. Het is logisch dat alle onderwijsinstellingen gelijke toegang krijgen tot financieringsbronnen.

Door dit belastingvoordeel ook toe te kennen aan hogescholen, kan dit een ander zicht geven op de financiën van een hogeschool. Maar dit zal nooit de volledige besparing – die de Vlaamse Overheid moet doorvoeren – dekken. Het is tevens nooit de bedoeling geweest hogescholen minder overheidsgeld toe te bedelen door dit bijkomend belastingvoordeel.

Bekijk het wetsvoorstel

Vote obligatoire en Belgique: faut-il supprimer les sanctions?

C’était il y a six mois, à quelques jours près, nous nous rendions aux urnes pour le triple scrutin, européen, régional et fédéral. Dans le monde politique, essentiellement flamand, certains espèrent qu’il s’agissait-là du dernier scrutin pour lequel le vote est obligatoire. Le député Open VLD, Luk Van Biesen, vient de déposer une proposition de loi pour, non pas le rendre facultatif, mais plutôt supprimer les sanctions infligées à ceux qui s’abstiennent. Tout est donc dans la nuance.
Bron: RTBF

Lees Meer >>

Van Rompuy wekt wrevel bij N-VA en Open Vld

N-VA en Open Vld pikken het niet dat CD&V’er Eric Van Rompuy een minister van de eigen meerderheid kritisch heeft aangepakt. Tijdens de hoorzitting van Johan Van Overtveldt (N-VA) haalde Van Rompuy hard uit naar de minister van Financiën. De commissievoorzitter drong erop aan om duidelijkheid te verschaffen over de ’tax shift’ van lasten op arbeid naar belastingen op vermogen.

Wat Open Vld betreft, komt er geen vermogenwinstbelasting, liet Luk Van Biesen nog verstaan. (KST)

Bron: Het Laatste Nieuws

Centrumrechts orkest zoekt dirigent

De hoorzittingen van de federale regeringsleden in de Kamer hadden de uitgelezen kans moeten bieden aan centrumrechts om haar beleidsalternatief eindelijk een keer zelf in de markt te zetten. Dat is lang niet altijd gelukt. Openlijke meningsverschillen en een wisselvallig presterende equipe ondermijnen het gezag van premier Charles Michel.

Bron: De Morgen

Lees Meer >>

N-VA sloopt al wat rood is

Een nieuwe dag, een nieuw socialistisch moment onder de sloophamer. Als het van N-Va afhangt, wordt nu ook het Zilverfonds van Johan Vande Lanotte vredig maar oneervol te slapen gelegd. Een besparing van amen 120.000 euro per jaar, maar wel een rode trofee die kan tellen.

Bron: Het Nieuwsblad

Lees Meer >>

Peeters kan nu ook federaal overtuigen, Van Overtveldt verslikt zich in tax shift

Met een overtuiging waarmee hij bij vriend en vijand respect afdwong, heeft Kris Peeters (CD&V) zijn officiële entree als federaal vakminister gemaakt. Die andere nieuwkomer, minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), beet de tanden stuk op de tax shift. Hij werd zwaar onder vuur genomen door CD&V vanwege zijn onduidelijke standpunt daarover.

Bron: De Morgen 

Lees Meer >>

Fin du vote obligatoire: le combat est relancé

Deux élus de la majorité sonnent la charge au Parlement. Le VLD veut supprimer les sanctions en cas d’abstention

Leur souhait: remplacer l’obligation de vote par le droit de vote, ce qui implique la suppression des sanctions qui frappent le non-respect de l’obligation de vote. Soyons très clairs: la fin du vote obligatoire, ce n’est pas pour tout de suite et pour cause… «Étant donné que l’obligation de vote est inscrite dans la Constitution, l’Open VLD demandera de soumettre à révision les articles visés», expliquent Nele Lijnen et Luk VanBiesen… Mais cela n’est pas possible avant la fin de cette législature, puisque rédiger la liste des articles de la Constitution soumis à révision, c’est le dernier acte que pose un gouvernement sortant. Ce qui interdit donc tout changement de ces articles avant… 5 ans.

Bron: Nord Eclair

Lees Meer >>

BBI opent onderzoek naar belastingakkoorden

De bijzondere belastinginspectie opent een onderzoek naar de Belgische bedrijven en personen die in de Lux Leaks-affaire voorkomen. Premier Charles Michel vindt de praktijken ‘onaanvaardbaar’.

Bron: De Tijd

Lees Meer >>

Voor regering is doorkijktaks deel van de oplossing

LuxLeaks zet de kaaiman- of doorkijktaks bovenaan op de politieke agenda. Volgens premier Charles Michel (MR) komt er zo snel mogelijk een wetsontwerp op de ministerraad.

Brussel’De kaaimantaks komt niets te vroeg.’ Voor minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is duidelijk welk antwoord de federale regering moet geven op de zaak-LuxLeaks, die zich weliswaar niet op de Kaaimaneilanden maar in Luxemburg afspeelt.

Bron: De Standaard 

Lees Meer >>

Van pot en ketel

De buurman praktijken verwijten die je zelf jarenlang hebt gehanteerd. De verontwaardiging bij de Belgische politieke klasse na Lux Leaks klinkt selectief, gespeeld zelfs. Daarvoor zijn er in het verleden iets te veel initiatieven genomen om multinationals naar België te halen. Stilaan zet Europa echter zijn voet tussen de deur.

Bron: De Morgen

Lees Meer >>