Fietsenhandel niet blij met lagere btw

Alle politieke partijen staan achter een btw-verlaging op fietsen. Maar de fietsverkopers niet. ‘Fake news’, zeggen ze. ‘Europa zal dit nooit toestaan.’ Verlaag de btw op fietsen van 21 naar 6 procent. Het voorstel van PS’er Laurent Devin heeft intussen alle politieke partijen kunnen bekoren. In maart werd het eenparig goedgekeurd in de commissie Financiën, morgen zal de plenaire vergadering van de Kamer groen licht geven. Kleine voetnoot echter: Europa moet wel nog akkoord gaan. En de kans dat dat gebeurt is heel klein, zegt Guy Crab, algemeen secretaris van de sectorfederatie Traxio Velo. Het standaard minimumtarief voor btw in Europa is 15 procent, de werkelijke tarieven variëren van 18 procent in Malta tot 25 procent in Zweden. Er is een limitatieve lijst van producten en diensten die lager belast mogen worden, maar fietsen zijn daar niet bij. De uniformiteit is nodig om te voorkomen dat de tarieven te ver uit elkaar gaan liggen en landen elkaar zouden beconcurreren.

Bron: De Standaard

Lees Meer >>

Dan toch akkoord om grondwet te herzien

De kans dat het deze legislatuur nog lukt, is nihil, maar Open VLD en CD&V zijn nu toch bereid om artikel 7bis van de grondwet voor herziening vatbaar te verklaren. Dat moet het mogelijk maken om de bijzondere Klimaatwet in de grondwet te verankeren. Vandaag buigt de bevoegde Kamercommissie zich over de artikelen uit de grondwet die voor herziening vatbaar worden verklaard. Met andere woorden: de artikelen die de volgende legislatuur kunnen worden gewijzigd.

Bron: Het Nieuwsblad

Lees Meer >>

Volgende legislatuur mogelijk toch grondwetsherziening die klimaatwet mogelijk maakt

Deze legislatuur komt er naar alle waarschijnlijkheid geen bijzondere klimaatwet meer. Maar de deur is niet gesloten om de volgende legislatuur opnieuw het debat te openen om zo’n wet in de Grondwet te verankeren. Er bestaat immers een brede consensus om artikel 7bis van de Grondwet opnieuw voor herziening vatbaar te verklaren.

Bron: De Morgen

Lees Meer >>

Akkoord om grondwet toch te herzien voor klimaatwet

Er is nu toch een meerderheid om artikel 7bis ‘open te zetten’ voor een grondwetswijziging. Dat biedt de mogelijkheid om in de volgende bestuursperiode een klimaatwet, zoals de Groenen die voor ogen hebben, goed te keuren. ‘Een belangrijke stap’, zegt Groen-voorzitter Meyrem Almaci.

Bron: De Standaard

Lees Meer >>

PVDA dient motie in Kamer in voor stemming over dotatie

De PVDA gaat donderdag in de Kamer met een ordemotie vragen dat de voltallige plenaire vergadering zich uitspreekt over haar erkenning als nationale partij en de daaraan gekoppelde dotatie.De partij zegt in een mededeling dat ze de ordemotie indient omdat Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) weigert de zaak voor te leggen aan de voltallige Kamer.

Bron: Knack

Lees Meer >>

Zweite Hürde wird wohl Endstation

Am Dienstag ist im Verfassungsprüfungsausschuss der Kammer der erste Schritt in Richtung eines Klimagesetzes geglückt. Aber die zweite Hürde am Donnerstag im Plenum des Abgeordnetenhauses dürfte auch schon die Endstation bedeuten.

Bron: Grenz Echo

Lees Meer >>

La loi spéciale Climat a du plomb dans l’aile

La commission de révision de la Constitution de la Chambre a approuvé mardi par 9 voix contre 8 la révision de l’article 7bis qui doit donner une base pour voter la proposition de loi spéciale Climat. Les socialistes, les écologistes, le CDH et le MR ont soutenu le texte. La N-VA, le CD&V et l’Open Vld ont voté contre.

Bron: La Dernière heure

Lees Meer >>

Geen extra openbare dotatie voor PVDA

De PVDA maakt geen aanspraak op de 1,6 miljoen euro aan openbare dotatie waarop de partij zelf meende recht te hebben. Dat heeft de Kamercommissie voor de Verkiezingsuitgaven dinsdag beslist. Diezelfde commissie besliste beroep aan te tekenen tegen het vonnis waarin de overheid werd veroordeeld tot het betalen van zowat 200.000 euro dotatie aan DéFI, maar zal het geld wel vrijgeven.

Bron: Knack

Lees Meer >>

Kamercommissie keurt wijziging grondwetsartikel 7 bis goed die klimaatwet mogelijk maakt

De Kamercommissie Grondwet heeft zonet de wijziging goedgekeurd van grondwetsartikel 7 bis. Dat is een eerste stap om de goedkeuring van een klimaatwet mogelijk te maken. Donderdag buigt de plenaire vergadering zich over de kwestie, en daar dreigt de wijziging te stranden.

Bron: De Redactie 

Lees Meer >>

Klimaatwet: Kamercommissie keurt aanpassing Grondwet goed

De aanpassing van Artikel 7bis is aangenomen met een meerderheid van de Kamerleden in de Commissie Herziening Grondwet. Toch is de goedkeuring meer dan waarschijnlijk slechts een slag in het water. CD&V en Open VLD zullen de voorstanders donderdag niet aan de nodige tweederdemeerderheid helpen.

Bron: Knack

Lees Meer >>