Federale begrotingscontrole – Ook Open Vld heeft kritiek op N-VA-minister Van Overtveldt

Na CD&V heeft nu ook coalitiepartner Open Vld kritiek op minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Kamerlid Luk Van Biesen viel de minister in “De Zevende Dag” niet af, maar ziet niettemin nog te veel vraagtekens bij zijn werk. De liberalen hebben wel oren naar zijn hervormingsvoorstel voor de vennootschapsbelasting, zolang dat budgetneutraal kan.

Bron: Belga

Lees Meer >>

Open VLD wil sleutelen aan notionele intrestaftrek

Open VLD wil de vennootschapsbelasting verlagen én de notionele intrestaftrek linken aan de evolutie van de lonen die een bedrijf uitbetaalt.

In navolging van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) komt ook Open VLD met een voorstel om de vennootschapsbelasting te verlagen. Van Overtveldt pleitte vorige zaterdag in De Tijd voor twee tarieven. Ofwel betalen bedrijven de huidige belasting van 33,99 procent op hun winst, maar met het behoud van de bestaande aftrekposten. Ofwel betalen ze een tarief van 20 procent, maar dan zonder een beroep op de aftrekposten te doen.

Bron: De Tijd

Lees Meer >>

Kris Peeters blokkeert duurder woonkrediet

De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) wil de herfinanciering van een woonkrediet duurder maken. Open VLD zet de deur op een kier, maar Kris Peeters (CD&V) slaat ze weer dicht.

De Beroepsvereniging van het Krediet trok gisteren opnieuw aan de alarmbel. Volgens het jaarverslag heeft de golf van herfinancieringen op de hypotheekmarkt in 2014 en 2015 de banken en kredietinstellingen ‘miljarden’ gekost. Nu kunnen de banken een schadevergoeding van drie maanden interest op het resterende bedrag eisen, de zogeheten wederbeleggingsvergoeding, maar volgens bestuursvoorzitter Gérald Bogaert is dat ‘onvoldoende om het verlies te compenseren’.

Bron: De Standaard

Lees Meer >>

Verlaging vennootschapsbelasting – Open Vld wil notionele intrestaftrek laten afhangen van de loonmassa

In haar pleidooi voor een verlaagde vennootschapsbelasting stelt Open Vld voor de notionele intrestaftrek ook van de loonmassa te laten afhangen. “Bedrijven die hun werknemers goed betalen of extra mensen aanwerven, zullen daar dus voor beloond worden”, zegt Kamerlid Luk Van Biesen.

Bron: Belga

Lees Meer >>

‘We gaan zelfstandigen en bedrijven niet pesten’

De coalitiepartners van CD&V staan niet te springen om mee te stappen in het voorstel van de partij om te snoeien in de aftrek voor beroepskosten.

CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten diende in het parlement een wetsvoorstel in om de aftrek van beroepskosten te beperken. Het Hof van Cassatie oordeelde midden vorig jaar dat eigenaars van een vennootschap ook beroepskosten mogen inbrengen die geen link hebben met het doel van die vennootschap. Een klassiek voorbeeld is een dokter die een managementvennootschap heeft en een appartement aan de kust. Dat mag sinds een reeks arresten van het Hof van Cassatie als beroepskosten worden ingebracht. Ook al heeft hij dat appartement niet nodig voor de uitoefening van zijn job.

Bron: De Tijd

Lees Meer >>

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

De meerderheid heeft het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) voorlopig goedgekeurd. Dit GRS gaat nu in openbaar onderzoek. Wij lichten u graag onze visie op dit plan toe.

Het plan wil een landelijke gemeente behouden. Daartoe zouden open ruimte, beekvalleien en landbouwzones gekoesterd worden.

Volgens de woonstudie hoeven er geen nieuwe bouwzones aangesneden te worden voor 2027. Die houdt enkel rekening met een bevolkingsgroei van eigen Zemstenaren, inwijking wordt niet meegenomen. Open Vld voorziet dat er vroeger dan 2027 nood zal zijn aan nieuwe bouwzones.

Van Overtveldt: “CD&V-voorstel mag niet uitdraaien op een rondje zelfstandigen pesten”

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is niet te vinden voor de voorstellen die CD&V eerder vandaag indiende over de hervorming van de fiscaliteit, onder meer rond de beperkte fiscale aftrek van beroepskosten en de afschaffing van het bankgeheim. “De fiscus mag geen big brother worden”, klinkt het.

Het Hof van Cassatie oordeelde midden vorig jaar dat eigenaars van een vennootschap ook beroepskosten mogen inbrengen die geen link hebben met het doel van die vennootschap. Een klassiek voorbeeld is een dokter die een managementvennootschap heeft en een appartement aan de kust. Dat mag sinds een reeks arresten van het Hof als beroepskosten worden ingebracht. Ook al heeft de betrokkene dat appartement niet nodig voor de uitoefening van zijn job.Bron: Het Laatste Nieuws 

Lees Meer >>

“Plus de danger d’explosion chez Dexia”

Après son passage devant les députés français, Karel De Boeck a établi un état des lieux de Dexia pour les parlementaires belges. Didactique, il s’est montré rassurant mais réaliste face aux risques persistants.

“Il n’y a plus de danger d’explosion chez Dexia, comme du temps où on se demandait chaque soir comment clore le bilan. Cette réduction du risque est un travail de tous les jours”, a déclaré Karel De Boeck devant la Commission des finances de la Chambre.

Les parlementaires se sont inquiétés notamment de l’impact de la faiblesse des taux sur Dexia mais également du départ prévu fin mai de Karel De Boeck.

Une chose est acquise: son successeur sera belge. Le Français Robert de Metz restant à la présidence du conseil pour garantir l’alternance franco-belge.

Bron: L’Echo

Lees Meer >>

Schone schijn

De Turteltaks blijft Open VLD pijn doen. De partij heeft echter geen zin in een ministerwissel die het imago van een ruziënde bende individualisten weer helemaal zou oprakelen. Voorzitster Gwendolyn Rutten doet de roddels over een vertrek van Annemie Turtelboom uit de Vlaamse regering af als “nervositeit voor de voorzittersverkiezingen”. Op de nieuwjaarsreceptie werd de schone schijn hooggehouden en bleef de sfeer ondanks de interne problemen luchtig.

Veel grote fans van het parcours dat Annemie Turtelboom in de Vlaamse regering aan het lopen is, zijn er niet meer bij Open VLD. Maar aanvallen van anonieme partijgenoten die ze het afgelopen weekend te ­verduren kreeg in een artikel in De Morgen waren zo persoonlijk, dat bijna iedereen op de nieuwjaars­receptie haar toch in verdediging nam en veel militanten ook met haar op de selfie wilden. “De minister is niet het probleem, maar de Turteltaks blijft overal waar we gaan spreken wel heel moeilijk ­liggen”, erkent Kamerlid en fiscaal expert Luk Van Biesen.

Bron: Het Nieuwsblad

Lees Meer >>

Open Vld: “Blijf van de spaarboekjes af”

“Blijf van het spaargeld van de mensen af.” Regeringspartij Open Vld verzet zich bij monde van Kamerlid Luk Van Biesen tegen het voorstel om het fiscale voordeel op spaarboekjes af te schaffen. Een expertengroep lanceerde dat idee gisteren om de economie weer aan te zwengelen. Ook N-VA is tegen, meldt de VRT.

Bron: De Morgen

Lees Meer >>