Wet Van Biesen / Van Cauter – fiscale bemiddeling bij betwisting van het kadastraal inkomen en afschaffing genaderecht

Begin deze maand werd een wetsvoorstel van Luk en Carina Van Cauter aangenomen tijdens de Plenaire zitting in de Kamer. De voornaamste wijziging door het wetsvoorstel is dat de minister van Financiën niet meer het recht zal hebben om fiscale boetes kwijt te schelden. Het zogenaamde genaderecht, dat al bestaat sinds 1831, verhuist naar de fiscale bemiddelingsdienst.

Lees Meer >>

Wet Van Biesen / Piedboeuf – fiscale aftrek giften aan universitaire ziekenhuizen

Vandaag zijn giften aan universitaire ziekenhuizen reeds fiscaal aftrekbaar. Giften aan stichtingen die verbonden zijn aan universitaire ziekenhuizen zijn dat echter niet. De Kamercommissie Financiën nam vorige week het wetsvoorstel van Luk en collega Benoît Piedboeuf aan die deze anomalie wegwerkt. Deze stichtingen verrichten vaak cruciaal wetenschappelijk onderzoekswerk. Het is niet meer dan normaal dat ook giften aan hen fiscaal aftrekbaar worden.

Lees Meer >>

Wet Van Biesen / De Coninck – Bijzondere wet verkiezingsuitgaven voor de lokale verkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 komen steeds dichter en dat begin je hier en daar te merken. Lokale partijen/afdelingen beginnen zich klaar te stomen, maar er heerst vaak nog onduidelijkheid over wie er nu bevoegd is voor de controle op de verkiezingsuitgaven. Het wetsvoorstel van Luk en Inez De Coninck zorgt voor meer duidelijkheid en rechtszekerheid.

Lees Meer >>

Vrije Tribune: “Wordt het geen tijd dat de overheid een stap terugzet uit de Regie der Gebouwen?”

Tijdens de subcommissie Rekenhof confronteerde Luk de bevoegde minister Jan Jambon met de striemende kritiek van het Rekenhof over de werking van de Regie der Gebouwen. De minister werd bijgestaan door de algemeen directeur, dhr. Vrijdags. Ondertussen schreef Luk, samen met collega’s Ine Somers en Sabien Lahaye-Battheu een opiniestuk over de toekomst van de Regie der Gebouwen. Gisteren besliste de regering om de Regie der Gebouwen om te vormen naar een NV met publiek recht. Deze beslissing kwam er na een diepgaande studie en dankzij de niet aflatende aandacht die Luk vroeg voor de problematische toestand bij de Regie. Klik verder voor het volledige opiniestuk

Lees Meer >>

Wet Van Biesen / Klaps – wezenrente

Enkele weken geleden werd het wetsvoorstel over de bestaansmiddelen van wezen, dat mede ondertekend werd door Luk, zowel in de Kamercommissie Financiën als in de Plenaire vergadering, gestemd.

Lees Meer >>

Wet Van Biesen / De Coninck – sponsoring

Het sponsoren van politieke partijen is altijd voer tot discussie. Door het wetsvoorstel dat dinsdag tijdens de Commissie Binnenlandse Zaken unaniem werd aangenomen, worden enkele regels zeer duidelijk vastgelegd.

Lees Meer >>

“Hou uw administratie in de hand, meneer Van Overtveldt”

Steeds meer melden tal van collega’s aan Luk te ver gaande tussenkomsten van de fiscale controleurs bij controles van hun klanten. Ook worden nieuwe interpretaties van bestaande structuren zoals vruchtgebruik en recht van opstal geïntroduceerd. Het enige lichtpunt was het terugfluiten van de BBI in de zaak rond de betaalkaarten. Het is duidelijk dat de fiscale administratie zich meer en meer ontplooit als een staat binnen de staat. Hoogtijd dat de Minister zijn administratie opvolgt en de administratie terecht wijst.

Lees Meer >>

Voor u gelezen: “Hervorming vennootschapsbelasting vermindert belastingdruk voor kmo’s ‘drastisch’ ”.

Op het einde van vorig jaar werd de hervorming van de vennootschapsbelasting in de Kamer goedgekeurd. De titel van het artikel in Trends vat deze hervorming goed samen “Hervorming vennootschapsbelasting vermindert belastingdruk voor kmo’s ‘drastisch’ ”.

Lees Meer >>

Info-avond “Erfrecht”: u bent van harte welkom

Op maandagavond 26 februari organiseert Open Vld Zemst een info-avond over de hervorming van het erfrecht gebracht door collega parlementslid Carina Van Cauter. Ook u bent van harte welkom. Meer informatie over de info-avond vindt u verder in dit artikel.

Lees Meer >>

Prettige feesten

Ik wensen jullie een spetterend nieuw jaar

waarin vrijheid de blauwe draad mag zijn

waarin eigen keuzes voorop staan

waarin we beter met elkaar samen leven

waarin wij onze waarden uitdragen en beschermen

waarin vrede, vriendschap en liefde centraal staan.

Maak van 2018 het jaar waarin we samen gaan voor een warm België in een sterk Europa.