Resolutie voor het verrichten van twee audits in de ziekenhuissector en een bij de federale overheidsinstellingen die toezicht houden op de ziekenfondsen

foto resolutie

Tijdens de plenaire vergadering van 9 juli werd het voorstel van resolutie voor het verrichten door het Rekenhof van twee audits in de ziekenfondssector en een audit bij de federale overheidsinstellingen die toezicht houden op de ziekenfondsen, in overweging genomen. Het initiatief van deze resolutie kwam van Luk die ook voorzitter is van de subcommissie Rekenhof.

De ziekte- en invaliditeitsverzekering is een belangrijk onderdeel van de sociale zekerheid in België. De ziekenfondsen vervullen hierbij een essentiële rol.

Lees Meer >>

Fundamentele hervormingen Griekenland nodig

foto artikel griekenland

Tijdens de Kamercommissie Financiën werd er vorige week gedebatteerd over de situatie van Griekenland en de houding van België hiertegenover. Luk had reeds twee maanden geleden gepleit voor dit debat! Op twee maanden tijd is de situatie in Griekenland verslechterd op alle vlakken, zeker voor de gewone burger. De problemen, ook op het vlak van de Griekse economie, zijn heel groot.

Lees Meer >>

Voor U gelezen: tax shelter voor investeringen in aandelen

IMG_6779In zijn vorige nieuwsbrief informeerde Luk u dat het starten van een onderneming moet aangemoedigd worden in België en dat de jonge ondernemers goed moeten ondersteund en begeleid worden. In dit verband werden er enkele maatregelen mee opgenomen in de programmawet, die deze week besproken en algemeen aanvaard werd. Zo ook de belastingvermindering in de personenbelasting voor startende ondernemingen.

Lees Meer >>

Belastingadministratie zal soepeler optreden bij het indienen van de aangifte in de personenbelasting

IMG_6087

Tijdens het vragenuurtje begin juni interpelleerde Luk de minister van financiën over de problematiek met het invullen van de aangifte in de personenbelasting en het nijpend te kort aan ambtenaren voor de gemeentelijke zitdagen en de naderende deadline. De minister antwoordde dat de fiscus zich soepel zal opstellen.

Meer dan één miljoen belastingplichtigen lieten zich vorig jaar helpen bij het invullen van hun belastingaangifte door een ambtenaar van de FOD Financiën. Verwacht wordt dat er dit jaar nog meer belastingplichtige hulp zullen zoeken. Ook de boekhouders/accountants worden overrompeld door mensen met vragen over hun aangifte. Aanleiding hiervan is de complexere aangifte door de zesde staatshervorming.

Lees Meer >>

Asielzoekers krijgen ook belastingen terugbetaald

In België is het mogelijk dat een asielzoeker, die geen belastingen betaalt, wel recht heeft op een belastingteruggave. Luk heeft deze situatie reeds meerdere malen aangekaart, maar de bevoegde ministers ondernemen geen actie en schuiven de bal altijd maar door!

Lees Meer >>

Diamantstelsel in schril contrast met stopzetten Diamantbank

In de commissie Financiën en begroting werd de laatste weken het ontwerp van de programmawet besproken. Zo werd afgelopen week de diamanttaks besproken.

Voor de mensen die niet vertrouwd zijn met de term “programmawet”, hieronder een kleine samenvatting:

“Een programmawet is in België een wet die samen met de begroting wordt ingediend in het parlement. Ze bevat bepalingen die nodig zijn voor de realisatie van de begroting. Vaak is er in de wet een hoofdstuk per minister.

Oorspronkelijk waren dit wetten om kleine wijzigingen door te voeren opdat het voorziene begrotingsresultaat behaald zou worden. Dit is echter uitgegroeid tot een tekst met honderden artikelen in verband met de meest uiteenlopende punten van het regeringsbeleid.”

Lees Meer >>

Vliegwet moet oplossing bieden voor Brussels Airport

De afgelopen weken laaide de discussie over de geluidshinder rond de luchthaven in Zaventem weer enorm op, door 12 actiegroepen die hun krachten gebundeld hebben. Eén van hun eisen is een onderzoek naar de mogelijke verhuis van de luchthaven van Zaventem naar een minder dichtbevolkt gebied. Zowel voor Luk als voor zijn collega’s Gwenny De Vroe, Jo De Ro en Tim Vandenput – allen volksvertegenwoordigers voor Open Vld die wonen in de regio rond de luchthaven – is dit geen piste die Open Vld wil bewandelen.

Lees Meer >>

KSC SPRINT: Trofee Luk Van Biesen

10435416_810158895663478_6100015314783539199_nOp 31 mei 2015 organiseert de Koninklijke Sportclub Sprint de wielerwedstrijd “Trofee Luk Van Biesen”. Wezembeek-Oppem wordt voor één dag ingenomen door wielerliefhebbers. Het parcours bestaat uit 11,9 km dat de renners in totaal 12 keer zullen afleggen met een totale afstand van 143 km. Op het einde zal Luk de grote “trofee Van Biesen” uitreiken aan de winnaars. Luk nodigt u graag uit om ook een kijkje te komen nemen en mee te genieten van de spanning. U bent van harte welkom in het centrum van Wezembeek-Oppem vanaf 11h00. Het vertrek wordt voorzien om 14h00.

Klik hier voor meer informatie

Voor U gelezen: Grenzen zijn littekens van het verleden

IMG_7270Ditmaal heeft Luk een artikel gelezen dat belangrijk is voor jonge, startende ondernemers. Luk lag in de vorige legislatuur samen met collega Vincent Van Quickenborne aan de basis van de Startersvennootschap (bvba met bij aanvang geen volstort kapitaal) en samen met collega Mathias Declercq aan de basis van de nieuwe wetgeving rond Crowdfunding (alternatieve financieringsvorm). In de programmawet die volgende week in de Kamer aan bod komt, staat opnieuw een zeer gunstige maatregel voor starters. Samen met vice-premier Alexander De Croo werd een maatregel uitgewerkt die aan de kapitaalverschaffers van een nieuwe starter een fiscaal voordeel toekent ten belope van 45 % van het volstort kapitaal.

Starters laten groeien betekent ook buiten de grenzen treden.

Initiatieven zoals ‘Low Countries, High Enterpreneurship’ zijn enorm belangrijk voor onze ondernemingen. Het uitwisselen van ervaringen en ideeën zorgt ervoor dat we als land sterker staan. Zeker op internationaal niveau is samenwerken enorm belangrijk. Het is belangrijk dat Belgische ondernemingen de cultuur van andere landen leren kennen, zodat ze hierop kunnen inspelen en anticiperen. Het vertrouwen winnen is een van de moeilijkste stappen, zelfs als je product goed is. Zo moeten ook de Belgische ondernemingen weer vertrouwen krijgen in de overheid en de economie.

Het starten van een onderneming moet aangemoedigd worden in België en de jonge ondernemers moeten goed ondersteund en begeleid worden. De starters moeten weer vertrouwen krijgen in de economie en hier kan de overheid zeker aan bijdragen. Dit begint eerst en vooral met een duidelijke communicatie en kijken naar wat de echte behoeften zijn van de Belgische ondernemingen om zo onze economie sterker te maken.

Het artikel “Grenzen zijn littekens van het verleden” komt uit Voka magazine van mei 2015.

Klik hier voor het artikel

Nieuwe dienstregeling NMBS niet in het voordeel van de Zemstse inwoners – 20% van de treinen in Zemst rijden met vertraging

IMG_7262Zemst is een gemeente met iets meer dan 22.500 inwoners waarvan een groot deel schoolgaande jeugd. Aangezien Zemst zelf niet beschikt over een middelbare school gaan de meeste kinderen na hun 12e richting Mechelen of Vilvoorde met de trein naar school.

Door het inwerking treden van het nieuwe vervoersplan (in voege van 14 december 2014) werd het vertrek/aankomstuur van de treinen op de lijn Antwerpen – Brussel gewijzigd. Zo ook voor de treinen die halt houden in het station van Weerde en Elewijt. Door de nieuwe dienstregeling worden de schoolgaande kinderen verplicht hun trein vanuit Weerde of Elewijt veel vroeger te nemen dan voorheen. Ook de ouders vinden dat de dienstregeling voor Zemst er niet op verbeterd is.

In een schriftelijke vraag aan de minister van mobiliteit vroeg Luk of er bij de evaluatie rekening kon gehouden worden met de opmerkingen van de inwoners van Zemst, aangezien het aantal inwoners dat niet tevreden is altijd maar oploopt. De minister informeerde Luk echter dat er bij de aanpassingen in het nieuwe transportplan voorkeur werd gegeven om de stroptreinen (L) aansluitingen te laten geven in Mechelen. Dat de inwoners (schoolgaande kinderen) van Zemst hierdoor een trein vroeger moeten nemen had hierop geen invloed. Dat er geen rekening kan worden gehouden met een wijziging van al de treinen in Zemst kan Luk begrijpen, maar de treinen rond de start en eind uren van scholen zouden beter afgestemd kunnen worden! Luk zal de minister vragen hier alsnog rekening mee te houden.

Tenslotte vroeg Luk ook het stiptheidspercentage op van de IR-b verbinding Antwerpen – Nijvel en deze van de lijn 25 (Antwerpen-Brussel) voor 2014. Hieruit valt af te leiden dat de stiptheid van de treinen met bijna 10% afneemt tegen het einde van 2014, nochtans kenden we vorig jaar geen strenge winter. In totaal heeft bijna 20% van de treinen die halt houden in Zemst een vertraging. Volgens de minister zou het nieuwe vervoersplan ervoor zorgen dat de treinen stipter gaan rijden. Of dit ook werkelijk zo is, valt af te wachten.

Klik hier voor de stiptheidstabel  (*) Cijfers zijn tot net voor de nieuwe dienstregeling.

Klik hier voor het volledige antwoord